Binden en boeien millennials

Een van de grootste uitdagingen waar de meeste uitzendorganisaties tegenaan lopen, is dat de generatie van de Millennials (18 – 33 jaar) zich niet vanzelfsprekend langdurig bindt aan een werkgever. Er wordt veel geld geïnvesteerd in het inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers, terwijl bijna de helft van de mensen binnen een jaar alweer vertrokken is.

De uitdaging voor bedrijven met Millennials, naast de andere medewerkers, is geen geïsoleerd probleem dat gemakkelijk op individueel niveau aangepakt kan worden. Het betreft een uitdaging op alle niveaus in de organisatie. Millennials laten ons zien hoe de wereld en de arbeidsmarkt al is veranderd en hoe juist zij daarmee omgaan.

Experts in Flex heeft een unieke aanpak “on the job” ontwikkeld om Millennials in de flexbranche beter te kunnen selecteren, juister op de goede werkplek in te zetten en langer te behouden voor de organisatie. Veel organisaties in de flexbranche zitten gevangen in structuren die tot grote successen hebben geleid, maar waar Millennials onvoldoende (lang) in lijken te gedijen.

Geïnteresseerd en meer weten?
We maken graag een afspraak.