Premiekortingen & Loonkostensubsidies

Vanuit de overheid zijn diverse vormen van premiekortingen en loonkostensubsidies beschikbaar, ondergebracht in de sociale wetgeving. Door de vele wijzigingen van wet- en regelgeving is het steeds ingewikkelder geworden om deze voordelen (volledig) te benutten.

Wijzigingen per 2017 en 2018

Per 1 januari 2017 is de Wet Tegemoetkomingen Loondomein in werking getreden. Deze wet introduceert twee nieuwe vormen van loonkostensubsidies, het lage inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Het LIV is bedoeld om de werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden te stimuleren en wordt automatisch uitgekeerd door het UWV. Het LKV heeft per 1 januari 2018 de premiekortingen vervangen en dient dezelfde doelen als de premiekortingen.

Leuker kunnen we het niet maken, wel complexer?

De bedoeling van de overheid is om de loonkostensubsidies eenvoudiger en toegankelijker te maken voor werkgevers. De berekening van het LIV blijkt echter veel complexer dan de overheid heeft voorgespiegeld. Het totale sv-jaarloon van een werknemer wordt gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar. Daardoor kan het loon veel hoger of juist veel lager uitkomen dan het minimumloon. U heeft dan geen recht heeft op het LIV.

Ook de voorwaarden om voor de LKV in aanmerking te komen, zullen niet eenvoudiger worden. De doelgroepverklaring (die u ook al voor de premiekorting nodig had) moet binnen 3 maanden na indiensttreding of herplaatsing van een werknemer in uw administratie verwerkt zijn. De restitutiemogelijkheid die bij de premiekortingen wel mogelijk was is door deze administratieve aanpassing ook verdwenen.

Controleer heden, verleden en toekomst!

Experts in Flex helpt u bij het inrichten van uw processen om de voordelen van de WTL optimaal te benutten. Wij optimaliseren uw arbeidskapitaal en maken uw organisatie futureproof. Uiteraard houden wij u als deskundig partner op de hoogte wanneer er belangrijke veranderingen optreden.

Experts in Flex kan voor u onderzoeken of u recht heeft op restitutie van niet-genoten premiekortingen. Dit is in 2021 nog mogelijk over de periode 2016-2017!

Meer weten over premiekortingen en loonkostensubsidies?

Neem dan contact op met onze expert Chris van der Laan: 06 2202 2472

Expert in Flex Chris van der Laan