Pricing

Pricing is de competentie van een bedrijf om de te prijs krijgen voor de waarde welke ze levert.

In het uitzenden en detacheren zit een discrepantie tussen wat wij doen voor de klant en de prijs welke wij daarvoor vragen.

Ter illustratie: op een vrijdagmiddag wordt een uitzendkracht door de inlener gevraagd nog 2 uurtjes langer te werken en de uitzendkracht gaat akkoord. Wie verdient daarop de marge? Het uitzendbureau. Maar wat heeft die daar nu voor gedaan?

Aan de andere kant zijn alle consultants op de vestiging de hele week heel druk met heel veel zaken daar omheen. Maar vragen zij de klant daar geld voor?

Die meerwaarde van onze dienstverlening zou beter tot uitdrukking moeten komen in ons prijsbeleid. Indien wij als flexbedrijven in staat zijn onze waarde op een duurzame wijze aan onze klanten te communiceren, dan hebben wij een middel om prijsdruk tegen te gaan. Daarmee krijgen wij een heldere waarde- verbinding tussen hetgeen wij doen en waar wij aan verdienen.

Experts in Flex biedt hiervoor een ‘pricing programma’ toegespitst op uitzendbureaus en detacheringsbedrijven.

Stappenplan operationaliseren pricing

  • Workshops veldorganisatie        : veranderen mindset, value-based denken
  • Tooling & prijsmodellen               : toepassen, werkwijze veranderen        
  • Rapportage                                       : monitoren van resultaten
  • Sturing op resultaten                     : consequente periodieke sturing op tarieven

Succes wordt behaald door een combinatie van mindset veranderen en concrete werkwijze toepassen.

Het te verwachten resultaat: jonge consultants krijgen een vaste werkwijze, vertrouwen en leidraad, ervaren sales krijgt gereedschap om mee te spelen, en last but not least de directie krijgt grip op de aangeboden tarieven, in goede én in uitdagende tijden.

Meer weten over Pricing?

Neem dan contact op met onze expert Marco van Zwolle: 06 5150 3194