ET Uitruil

De ET-regeling ofwel ET Uitruil is financieel aantrekkelijk voor u als uitzendondernemer én voor de buitenlandse uitzendkracht. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u zich houdt aan de grenzen die gesteld zijn door de Belastingdienst en vanuit de wetgeving.

Per 1 januari 2018 is door de wijziging van de Wet Minimumloon (WML) een belangrijke verandering ontstaan in welke bedragen uitgeruild kunnen worden. Dit is het gevolg van het feit dat meerwerk en overuren niet meer uitgezonderd zijn voor de WML. Weliswaar hebben de ABU- en NBBU-cao een bepaling opgenomen dat overwerk geen onderdeel uitmaakt van het feitelijk loon, maar dit heeft geen doorwerking in de ET-regeling.

Tool ET Uitruil

Experts in Flex heeft in samenwerking met de ABU en de NBBU een ET-tool ontwikkeld. Deze tool geeft uitzendbureaus en aanbieders van verloningssoftware inzicht in de regels. Daardoor kunnen zij de juiste berekeningen maken. Minstens zo belangrijk: ze kunnen controleren of met de uitruil voldaan wordt aan de o zo belangrijke WML-grens.

Fouten loonstroken

Fouten in de berekening van de uitruil kunnen grote gevolgen hebben. Als er minder wordt uitgeruild dan toegestaan, dan is dat nadelig voor de uitzendkracht en het uitzendbureau. Maar als er teveel wordt uitgeruild dan heeft dat hele andere gevolgen: uitzendkrachten moeten dan achteraf nabetaald worden om niet onder het WML te komen. Gebeurt dat wel, dan ligt een bezoek van de Inspectie SZW op de loer. Tevens zal het tot major opmerkingen leiden bij o.a. een NEN-controle. De wijzigingen in de ET-regeling per 1 januari 2018 zijn de oorzaak van de problemen rondom de WML-toets. Met deze tool, waarin de WML-toets is opgenomen, voorkomt u deze problemen eenvoudig.

Gratis voor leden ABU en NBBU

Leden van de ABU en de NBBU kunnen de tool gratis downloaden op het ledengedeelte van de desbetreffende website. Alle andere geïnteresseerden kunnen de tool bestellen via de website van Experts in Flex.

Opties

U kunt de tool verkrijgen tegen een kleine eenmalige licentievergoeding. Daarnaast is het ook mogelijk om een abonnement af te sluiten. Daarbij ontvangt u een gratis update als de ET-regeling wijzigt. Ook kunnen wij voor de meest uiteenlopende onderwerpen rondom de ET-regeling tegen vergoeding helpdesk-ondersteuning verzorgen. Dat geldt ook voor leden van de ABU en NBBU.

  • Prijs voor één licentie: € 125,- excl. BTW
  • Abonnement voor gratis updates: € 60,- per jaar excl. BTW
  • Helpdesk: De ET-regeling is complex. De meest uiteenlopende praktijksituaties roepen nogal eens vragen op. Voor gebruikers van de ET-tool hebben we een speciaal aanbod om gebruik te kunnen maken van onze Helpdesk-functie.

Via de link hieronder kunt u de tool bestellen:
Bestelformulier (opent in Excel)

Naast de helpdesk kunnen wij u ook adviseren bij het optimaliseren van het gebruik van de ET-regeling.

Meer weten over ET uitruil?

Neem dan contact op met onze expert Henk Geurtsen: 06 2484 3811

ET uitruil expert in Flex Henk Geurtsen