ET Uitruil

De ET-regeling is financieel aantrekkelijk voor u als uitzendondernemer én voor de buitenlandse uitzendkracht. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u zich houdt aan de grenzen die gesteld zijn door de Belastingdienst en vanuit de wetgeving.

Per 1 januari 2018 is door de wijziging van de Wet Minimumloon (WML) een belangrijke verandering ontstaan in welke bedragen uitgeruild kunnen worden. Dit is het gevolg van het feit dat meerwerk en overuren niet meer uitgezonderd zijn voor de WML. Weliswaar is in de ABU- en NBBU-cao een bepaling opgenomen dat overwerk geen onderdeel uitmaakt van het feitelijk loon, maar dit heeft geen doorwerking in de ET-regeling.

Experts in Flex heeft in samenwerking met de ABU en de NBBU een ET-tool ontwikkeld.
Hiermee kunnen uitzendbureaus, payrollbedrijven én de aanbieders van verloningssoftware inzicht krijgen in de regels, de juiste berekeningen maken en minstens zo belangrijk: controleren of met de uitruil voldaan wordt aan de o zo belangrijke WML-grens.

Fouten loonstroken
Fouten in de berekening van de uitruil kunnen grote gevolgen hebben. Als er minder wordt uitgeruild dan dat er mag, dan is dat nadelig voor de uitzendkracht en het uitzendbureau. Maar als er teveel wordt uitgeruild dan heeft dat hele andere gevolgen: uitzendkrachten zullen dan achteraf nabetaald moeten worden om niet onder het WML te komen. Gebeurt dat wel, dan ligt een bezoek van de Inspectie SZW op de loer, en ook zal het tot major opmerkingen leiden bij o.a. een NEN-controle. De oorzaak van de problemen rondom de WML-toets zijn het gevolg van de wijzigingen per 1 januari 2018 in de ET-regeling. Met de WML-toets die opgenomen is in de tool kunnen deze problemen eenvoudig worden voorkomen.

Gratis voor leden ABU en NBBU
Leden van de ABU en de NBBU kunnen de tool gratis downloaden op het ledengedeelte van de desbetreffende website.
Alle andere geïnteresseerden kunnen de tool bestellen via de website van Experts in Flex.

Opties
Naast een kleine eenmalige licentievergoeding voor de tool is het ook mogelijk om een abonnement af te sluiten, waarmee bij wijzigingen in de ET-regeling een gratis update wordt verstrekt. Ook kan er voor de meest uiteenlopende onderwerpen rondom de ET-regeling tegen vergoeding helpdesk-ondersteuning worden verzorgd (ook voor leden van de ABU en NBBU).
Prijs voor één licentie: € 125,- excl. BTW
Abonnement voor gratis updates: € 60,- per jaar excl. BTW
Helpdesk: De ET-regeling is complex. De meest uiteenlopende praktijksituaties roepen nogal eens vragen op. Voor gebruikers van de ET-tool hebben we een speciaal aanbod om gebruik te kunnen maken van onze Helpdesk-functie.

Via de link hieronder kunt u de tool bestellen:
Bestelformulier (opent in Excel)

Naast de helpdesk kunnen wij u ook op adviseren bij het optimaliseren van het gebruik van de ET-regeling.