Kostprijzen

Goede kostprijsberekeningen en een inzicht in de gerealiseerde marge zijn van groot belang voor een succesvolle bedrijfsvoering. Ook voorkomt u daarmee dat achteraf de SNCU claims oplegt vanwege een onjuiste interpretatie van de regelgeving.

Experts in Flex kan u adviseren en begeleiden bij vraagstukken rondom kostprijsberekeningen, zoals:
• Kostprijzen van de verschillende uursoorten
• Vraagstukken over toepassing minimumloon en vakantiegeld bij overuren
• Juiste toepassing van ADV
• Pensioenregeling StiPP en andere pensioenfondsen zoals bpfBOUW en ABP
• Vakantiedagen en structurele toeslagen
• Loonkostenvoordelen
• Analyse van de gerealiseerde marge, vooral als er sprake is van voor u onverklaarbare uitkomsten