Expert in Flex Chris van der Laan

Chris van der Laan

De flexbranche loopt als een rode draad door de carrière van Chris. In 2011 is Chris begonnen als intercedent waarna hij diverse functies heeft bekleed, zowel binnen de flexbranche als aan de kant van de inleners.

Sinds 2016 heeft Chris de stap naar het ondernemerschap gezet. Hij heeft zich toegelegd op het verzorgen van herstelaangiftes richting de StiPP, correcte inrichting van mid- en backoffice software en senior assistent bij door Experts in Flex uitgevoerde due diligence trajecten. Daarnaast geeft Chris advies binnen het domein van de SV-wetgeving. Denk hierbij aan de Wet Tegemoetkomingen Loondomein, toepassing van de no-risk polis, controle van de beschikking werkhervattingskas en eigenrisicodragerschap ZW/WGA.

Onder het motto “optimalisatie van het arbeidskapitaal” zet Chris in op een langdurige relatie als adviseur voor zijn opdrachtgevers. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies wanneer hij kansen en/of bedreigingen ziet voor zijn opdrachtgevers.

Contactgegevens: