Expert in Flex Chris van der Laan

Chris van der Laan

De flexbranche loopt als een rode draad door de carrière van Chris van der Laan. In 2011 is Chris begonnen als intercedent waarna hij diverse functies heeft bekleed, zowel binnen de flexbranche als aan de kant van de inleners.

Sinds 2016 richt Chris zich als zelfstandig adviseur op de niche van HR control. Hij heeft zich toegelegd op het verzorgen van herstelaangiftes richting de StiPP.

Daarnaast verzorgt Chris de implementatie van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein om optimaal te profiteren van de voordelen van deze wet. Daar neemt hij ook de in het verleden niet-genoten premiekortingen in mee. Verder heeft Chris zich gespecialiseerd in de controle van de whk-beschikking en adviseert hij in trajecten voor eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA.

Onder het motto “optimalisatie van het arbeidskapitaal” zet Chris in op een langdurige relatie als adviseur voor zijn opdrachtgevers. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies wanneer hij kansen en/of bedreigingen ziet voor zijn opdrachtgevers.

Contactgegevens: