WAB-tool

Experts in Flex en NBBU lanceren tool voor de WAB

Vanaf 1 januari 2020 worden payrollbedrijven ingedeeld in sector 45 en uitzendbureaus in sector 52. Daarnaast komt de sectorindeling voor de WW helemaal te vervallen en komt er een lage WW-premie voor contracten voor onbepaalde tijd met een vaste urenomvang en een hoge WW-premie voor alle overige contracten. Ook ontstaat er dan recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag, in plaats van de huidige wachttijd van twee jaar.

Grote vraag voor alle uitzendbureaus en payrollbedrijven is wat dit voor effecten gaat hebben op de werkgeverslasten en daarmee dus op de kostprijs. Die effecten zullen voor elk bedrijf verschillend zijn. Dat hangt mede af van de premie voor de werkhervattingskas (Whk).

Experts in Flex heeft in samenwerking met de NBBU een tool ontwikkeld, waarmee aan de hand van de Whk-beschikking over 2019 zeer eenvoudig vastgesteld kan worden wat de premie-effecten zijn door de WAB en met welke kosten voor de transitievergoeding rekening gehouden moet worden.

De tool is vanaf nu bij Experts in Flex  verkrijgbaar voor een bedrag van € 99,- excl. BTW en is van grote meerwaarde voor elk uitzendbureau en payrollbedrijf, ongeacht of de ABU- of de NBBU-cao wordt gevolgd. Leden van de NBBU kunnen de tool vanaf 16 juli a.s. gratis downloaden op de ledenpagina van de NBBU. Klik hier  voor een voorbeeld van de tool.

Via de link hieronder kunt u de tool bestellen:
Bestelformulier (opent in Excel)

Seminar wet- en regelgeving 2020

Tijdens het seminar van 3 december a.s. zal ook aandacht worden geschonken aan de kostprijzen 2020, mogelijke reparaties op de WAB en andere actualiteiten op het vlak van wet- en regelgeving. Op de pagina Events  vindt u informatie over het seminar.