7 vragen over …..Bouwpensioen

In de rubriek Flexvraag van het Flexmarkt magazine beantwoordt Henk Geurtsen vragen over onderwerpen in de flexbranche. Ook een vraag? Stuur een mail naar info@expertsinflex.nl

1. Heeft een uitzendkracht die onder de Afbouw-cao werkt ook recht op bpfBOUW-pensioen?

Nee, bpfBOUW is weliswaar naast de Bouw-cao ook van toepassing bij de Afbouw-cao en o.a. ook bij de Timmerindustrie-cao, maar het bouwconvenant is alleen van toepassing op de Bouw-cao en niet op andere cao’s. Uitzondering daarop is wel als een uitzendbureau gespecialiseerd is in bijvoorbeeld de Afbouw of de Timmerindustrie, dan kan het wel zijn dat die cao integraal moet worden toegepast en het bpfBOUW-pensioen van toepassing is.

2. Hebben arbeidsmigranten die onder de Bouw-cao werkzaam zijn recht op deelname aan het Bouw-pensioen?

Als ze aan de voorwaarden voldoen, dan hebben ze ook recht op deelname aan het Bouw-pensioen. Sterker nog het is een verplichting dat ze dan deelnemen. Uitzendkrachten hebben geen vrije keuze om wel of niet aan het Bouwpensioen deel te nemen. Voldoet een uitzendkracht aan de voorwaarden dan móet je het Bouwpensioen toepassen.

3. Wat zijn de risico’s als er premie aan de StiPP is afgedragen in plaats van bpfBOUW?

Als dit wordt ontdekt, dan zal met terugwerkende kracht premie bpfBOUW moeten worden afgedragen, werkgeversdeel én werknemersdeel. Het is dan maar de vraag of dit werknemersdeel nog verhaald kan worden op de uitzendkracht. Zo niet, dan komt ook het werknemersdeel voor rekening van het uitzendbureau.

4. Kun je dan de ten onrechte aan de StiPP afgedragen premie dan terugkrijgen?

In de praktijk blijkt dit vaak niet mogelijk te zijn, met name als dat om premie van enkele jaren geleden gaat. Als de StiPP dat pensioenkapitaal van die uitzendkracht nog onder zich heeft, dan zijn er mogelijkheden. In veel gevallen blijkt echter het pensioen afgekocht te zijn of overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder. Daarnaast komt het soms ook voor dat de uitzendkracht inmiddels al een pensioen toegezegd heeft gekregen. In al die gevallen kan de StiPP niets meer terugbetalen.

5. Heeft een uitzendkracht die eerst deelnemer was aan de bpfBOUW direct recht op Bouwpensioen?

Als de uitzendkracht voorafgaand aan het uitzendwerk deelnemer was bij de bpfBOUW, dan moet er direct Bouwpensioen toegepast worden als de uitzendkracht onder de Bouw-cao gaat werken. Heeft de uitzendkracht als laatste gewerkt in een situatie waarin er geen sprake was van Bouwpensioen, dan geldt dat niet.

6. Wanneer ben je vakkracht voor het Bouwpensioen?

Als je voldoende werkervaring hebt of een van de opleidingen die in de Bouw-cao worden genoemd volgt of hebt afgerond met een diploma of een certificaat (art. 4.3 en 4.4. voor de bouwplaatsfuncties). Voor de UTA-functies moet er een diploma BOL niveau 2 of hoger zijn gehaald.

7. Hoe moet je de werkervaring tellen of iemand vakkracht is?

Het gaat er om of iemand binnen een periode van twee jaar in totaal 12 maanden werkzaamheden in de zin van de Bouw-cao heeft verricht. Wat er exact onder de definitie “maand” valt, daarover heeft Bouwend Nederland zich niet helder uitgesproken in een door mij gevoerde discussie. Start iemand op 15/01 tot en met 18/02, dan telt dat als 2 maanden. Wat als iemand start op 15/01 tot en met 10/02? Bouwend Nederland stelt daarin dat “je op grond van de cao-tekst zou kunnen verdedigen dat het om 2 maanden gaat, nl. januari en februari”. Naar mijn mening is zeer verdedigbaar dat het 1 maand is. Er staat in de Bouw-cao dat het gaat om maanden en niet om kalendermaanden.