Bert Visser

Bert Visser heeft zich vanaf 1980 gericht op de diverse vraagstukken rond verwachtingen, verantwoordelijkheden en de rollen binnen samenwerking en communicatie.

In workshops maakt hij de talenten in een team inzichtelijk en gebruikt deze bewustwording om de gegroeide manier van samenwerken binnen een team te bespreken. Aan de hand van diverse modellen en checklists wordt een samenhangende verbetering van samenwerking en communicatie besproken.

De problematiek rondom de samenwerking en communicatie is legio en velen erkennen dit. Vanaf 2003 heeft Bert zich als zelfstandig adviseur gevestigd en is zich later ook gaan toeleggen op de flexbranche.

Daarnaast heeft Bert zich gespecialiseerd op het gebied van de arbeidsomstandigheden (ARBO) binnen de Flexbranche. Diverse organisaties hanteren sectorale checklists die niet in overeen komen met de bedoeling van de Arbowet. Hij kan helpen om dit aan te passen en zo laten aansluiten op de wettelijke regelgeving.

Bert verzorgt diverse cursussen, workshops en begeleidingstrajecten specifiek voor de bovenstaande (beleids)terreinen.

Contactgegevens: