Medezeggenschap: Expert in Flex Bert Visser

Bert Visser

Bert Visser heeft al vanaf 1980 te maken met problematieken rondom de onderlinge samenwerking en communicatie. In eerste instantie richtte Bert zich met name op het onderwijs en de zorgsector. Vanaf 2003 heeft Bert zich als zelfstandig adviseur gevestigd en is zich later ook gaan toeleggen op de flexbranche.

Aangetrokken tot het Belbin Teamrol Management model heeft hij zich hierin steeds verder verdiept en als “master in Belbin” gebruikt hij het Belbin model als startpunt voor de verbetering van de samenwerking en communicatie binnen en tussen groepen. In workshops en cursussen maakt hij de talenten in een team inzichtelijk en gebruikt deze bewustwording om de gegroeide manier van werken binnen een team en de onderlinge communicatie te verklaren. Daarnaast verzorgt Bert diverse cursussen en begeleidingstrajecten specifiek voor het medezeggenschapsproces, zowel voor ondernemingsraden, managementteams als bestuurders.

Binnen de flexbranche zet Bert behalve het trainen van het medezeggenschapsproces, zijn kennis in voor de teamontwikkeling en het verbeteren van de samenwerking en sinds 2010 ook als instrument voor het selecteren van de juiste flexkracht, zodat de perfecte match gemaakt kan worden.

Contactgegevens: