Henk Geurtsen

Henk Geurtsen werkt sinds 1976 voor het grootste deel van zijn carrière binnen de flexbranche. In 1987 heeft Henk zich zelfstandig gevestigd.

In eerste instantie hield Henk zich met name bezig met interim-managementprojecten, gericht op proces- en kwaliteitsverbetering binnen de mid- en backoffice. Met het steeds complexer worden van de wet- en regelgeving kon Henk zich helemaal uitleven in zijn interesse voor (arbeids)recht, waarin hij volledig heeft toegespitst op de toepassing binnen de flexbranche.

Henk is de specialist op het gebied van:

 • Wet- en regelgeving binnen de flexbranche
 • Toepassing en interpretatie van cao’s (zowel ABU/NBBU als inlener-cao’s)
 • Pensioenen (o.a. StiPP, bpfBOUW, PMT, PME, Pf Vervoer)
 • Kostprijscalculaties
 • ZZP-bemiddeling
 • Begeleiden van SNCU-controles op naleving Cao’s/StiPP
 • Begeleiden van NEN-controles en Inspectie SZW
 • Begeleiden van controles door de Belastingdienst
 • Due diligence onderzoeken / M&A-begeleiding
 • Preventieve audits op juiste toepassing regelgeving en inlenersbeloning
 • ET-regeling
 • Transitievergoeding
 • Selfbilling
 • Spreker en het verzorgen van diverse workshops https://flexfuture.nl/

Henk kan voor al deze onderwerpen ingeschakeld worden, ook al is het maar een kleine vraag.

Daarnaast is Henk columnist. De door hem gepubliceerde artikelen verschijnen ook op onze website bij de Blogs.

Contactgegevens: