Stefan Meuwissen

Stefan Meuwissen

Na acht jaar gewerkt te hebben in de accountancy heeft Stefan de overstap gemaakt naar de flexbranche in 2009. Als financieel manager en later CFO van Blue Ocean Staffing Services (labels: Techsharks, Orcatech, Special Ops, Baanbreed en iSprout) heeft Stefan 14 jaar in een dynamische organisatie gewerkt, waarbij hij mede de rechterhand was van de eigenaar en in de operatie klaar stond voor iedereen. Stefan wordt enthousiast van financiële en organisatorische vraagstukken met daarbij de focus op het uiteindelijke resultaat en hoe je dat bereikt met het team.

Stefan richt zich met name op:

  • Financiële vraagstukken in de flexbranche
  • Organisatie inrichting
  • Een rol binnen de Raad van Advies
  • Onderzoek welke stuurinformatie de onderneming wil gebruiken
  • Bonusregelingen intern personeel
  • Hoe praktisch om te gaan met juridische/ fiscale zaken