Teamrol management

Dr. Meredith Belbin heeft het begrip “teamrol” geïntroduceerd. Hij onderzocht twee decennia lang de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het goed en bevredigend samenwerken van teams.

Dit research van Belbin leidde tot Teamrol Management. Dit is een heel praktisch model, dat inzicht verschaft in de manier waarop teams werken. Daarbij geeft het handvatten om effectiviteit en efficiëntie te vergroten. Tevens geeft het inzicht in de meerwaarde die elk individu binnen het team heeft of in ieder geval zou kunnen krijgen.

Samenwerking

In bijna elke organisatie werken mensen met elkaar samen in groepen, afdelingen of teams. Als deze samenwerking positief verloopt, willen mensen van elkaar leren en maken ze gebruik van elkaars kwaliteiten. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Daardoor gaat er veel energie verloren met het het feit dat anderen niet begrijpen wat ik bedoel.

Hoe komt het toch dat veel mensen die samen werken, niet samenwerken?
En waarom zijn teams vaak geen hechte groep?

Het Teamrol Management model geeft inzicht in de verschillende karakters die binnen een team aanwezig zijn. Tevens geeft het antwoord op de vraag welke bijdrage elke teamrol kan leveren aan het succes van het team.

Het model maakt duidelijk waar de oorzaken liggen van een niet optimaal functionerend team. Daarbij geeft het de handvatten en inzichten die nodig zijn om te zorgen dat teams op een constructieve en positieve manier met elkaar kunnen gaan samenwerken. De resultaten hiervan zijn vaak ongekend goed.

Kwaliteitswaarborg

Bert Visser en Henk Geurtsen zijn geaccrediteerde Teamrol Management-trainers en werken samen met andere geaccrediteerde trainers.

Meer informatie over teamrol management?

Neem dan contact op met onze expert Bert Visser, 06 5041 3235

Medenzeggenschap expert Bert Visser