Events

FleXevent wet- en regelgeving

Op 3 december a.s. verzorgen wij in Baarn samen met Flexmarkt een event wat u niet mag missen!
In één middag praten wij u bij en kunt u goed voorbereid 2020 in.

Hoofdlijnen programma:

 • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
  Welke uitvoeringsrichtlijnen en mogelijke reparaties op de WAB zijn er?
 • Prinsjesdag 
  De plannen van het kabinet voor 2020 worden vertaald naar de gevolgen voor de flexbranche.
 • Evaluatie Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
  De regering wilde de evaluatie van de WWZ niet afwachten en drukte de WAB er al door. Welke inzichten geeft de evaluatie van de WWZ?
 • Sectorverloning 
  Wat zijn de gevolgen voor de afschaffing van de sectorverloning voor de WW? Heeft dit impact op de eventuele keuze voor Eigenrisicodragerschap (ERD)? Wat zijn de gevolgen en kansen voor de Whk (WGA en ZW-flex)?
 • Uitzenden en/of payrollen
  De aankomende periode zal er vanuit de regering nog het nodige worden geschreven over dit onderscheid. De laatste stand van zaken wordt met u gedeeld.
 • ZZP’ers
  Per wanneer staan welke wijzigingen op stapel?
 • Kostprijs 2020 
  Door alle veranderingen en ook de komst van een nieuwe ABU/NBBU-cao, wijzigt er veel in de kostprijsberekening. Op 3 december zullen (vrijwel) alle gegevens voor de kostprijs 2020 bekend zijn. Wij bereiden je goed voor op een juiste kostprijsberekening voor 2020.

Verdere details en aanmelden: https://event.flexmarkt.nl/