Onze experts

Henk Geurtsen

Expert in wet- en regelgeving binnen de flexbranche: cao’s, pensioenen, ET-regeling, kostprijscalculaties, verzorgen van due diligence onderzoeken en begeleiden van SNCU-controles op naleving Cao’s/StiPP.

Bert Visser

Zet als teamcoach zijn kennis in voor de teamontwikkeling en het verbeteren van de samenwerking. Draagt bij aan het selecteren van de juiste medewerkers en flexkrachten, zodat de perfecte match ontstaat. Traint tevens het medezeggenschapsproces.

Chris van der Laan

Expert in herstelaangiftes StiPP, het benutten van de regelingen vanuit de SV-wetgeving (o.a. premiekortingen en loonkostenvoordelen) en de controle van de whk-beschikkingen. Daarnaast verzorgt hij adviestrajecten voor eigenrisiscodragerschap ZW en WGA.

Martijn Remmelzwaal

Expert op het gebied van digitalisering, operationeel excellence, proces- en risicomanagement, implementatieprojecten en wet- en regelgeving in de flexbranche. Inzetbaar voor interim directie/managementposities, advies over strategie en operational excellence, projectmanagement, en team- & organisatieontwikkeling.

Pauline van Gasselt

Strateeg die bij het maken van strategische plannen alle facetten die van belang zijn overziet en deze op een juiste wijze koppelt. Staat naast je, kijkt samen naar de organisatie en adviseert vanuit kennis en ervaring.

Hans Scheers

Expert op het snijvlak van marketing, recruitment en technologie. Ondersteunt bedrijven bij het kiezen van de best passende (recruitment) technologie en het inrichten, implementeren en verbeteren daarvan.