Controle beschikking werkhervattingskas

Ieder jaar ontvangt u als werkgever de beschikking werkhervattingskas van de Belastingdienst. Hierin staan o.a. de premiepercentages voor de ZW- en de WGA-lasten, uw premieloon en eventueel bedragen aan toegerekende ZW- en WGA-uitkeringen, de zogenoemde schadelast.

Het komt regelmatig voor dat er fouten worden gemaakt bij het vaststellen van de premiepercentages. Wij zien o.a.:

  • Uitkeringslasten van werknemers die niet arbeidsongeschikt zijn geweest worden toegerekend;
  • Uitkeringslasten van werknemers die niet bij u in dienst zijn geweest worden toegerekend;
  • Uitkeringslasten van werknemers met een no-risk status worden toegerekend.

Deze en vele andere fouten zorgen voor te hoge premiepercentages waardoor u als werkgever teveel premie betaalt.

UWV laat steken vallen

Het is u vast opgevallen in de media: Het UWV zit in zwaar weer. Door een forse reorganisatie en de huidige krappe arbeidsmarkt is er een groot tekort aan gekwalificeerd personeel.

Wij controleren jaarlijks veel beschikkingen werkhervattingskas en het valt ons op dat er veel meer fouten worden gemaakt bij het UWV dan voorheen. Ook vinden verplichte controles en herbeoordelingen veel te laat of helemaal niet plaats. Ook dit resulteert in te hoog vastgestelde premiepercentages voor u als werkgever.

Controle kan het hele jaar

Een misvatting is dat de controle van de beschikking Whk uitsluitend kan plaatsvinden in de 6 weken na ontvangst van de beschikking. In de beschikking staat namelijk vermeld dat alleen in deze periode bezwaar tegen de beschikking gemaakt kan worden. Voor een groot aantal elementen uit de beschikking kan echter het hele jaar informatie opgevraagd worden en bezwaar worden gemaakt.

Onze kosteloze besparingsscan

Een controle van de beschikking werkhervattingkas kan een enorme besparing opleveren. Experts in Flex biedt deze dienstverlening aan middels een kosteloze besparingsscan. Wij analyseren uw beschikking en verzorgen een rapportage waarin u kunt zien of er besparingsmogelijkheden zijn.

Zijn er besparingsmogelijkheden? Dan verzorgen wij het gehele ingewikkelde administratieve proces zodat de besparing ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dit verzorgen wij volledig op no-cure-no-pay-basis. Blijkt uiteindelijk dat er toch geen besparing gerealiseerd kan worden dan betaalt u ons ook niets.

Een onterechte toewijzing van een schadelast kan 10 jaar doorwerken in uw te betalen premie. Maak gebruik van onze kosteloze besparingsscan!

Meer weten over de beschikking Whk?

Neem dan contact op met onze expert Henk Geurtsen: 06 2484 3811