Kostprijs

Het juist berekenen van de kostprijs is een complexe aangelegenheid, waarbij kleine fouten grote gevolgen kunnen hebben.

Experts in Flex kan u ondersteunen bij uw kostprijscalculaties.
Daarnaast hebben we een tool waarmee eenvoudig een basiskostprijsberekening gemaakt kan worden.
Deze gratis tool kunt u aanvragen bij Martijn Remmelzwaal (uitsluitend voor intermediairs)