Transitievergoeding

Om de transitievergoeding juist te berekenen voor medewerkers met wisselende uren (oproepkrachten, uitzendkrachten etc.) is heel lastig. Nog ingewikkelder wordt het als het er meerdere contracten zijn met onderbrekingsperiodes.

Het Ministerie van SZW heeft weliswaar een factsheet uitgebracht van 12 pagina’s over de transitievergoeding, maar dat leverde nog diverse vraagtekens op over hoe in bepaalde situaties te handelen. In de vele contacten die wij hierover met SZW hebben gehad, zijn deze onduidelijkheden opgelost.

Onze tool voor de transitievergoeding is helemaal ingericht om ook in de zeer complexe gevallen de transitievergoeding correct te kunnen berekenen. Zo is er o.a. rekening gehouden met:

  • De “gewone” werknemer met een vaste arbeidsduur
  • Wisselende uren (oproepkrachten, uitzendkrachten etc.)
  • Meerdere contracten (wel of niet met onderbrekingsperiodes)
  • Aanvullende “vaste” loonbestanddelen
  • Aanvullende variabele loonbestanddelen
  • Voorverlenging als gevolg van dagen niet gewerkt wegens ziekte, verlof of staking als er geen sprake is van een vast (maand)salaris

Dat laatste punt is een hele complexe. Er moet in de berekening rekening gehouden worden met de niet gewerkte dagen wegens ziekte, verlof of staking. Is het totaal van dat aantal dagen een kalendermaand of meer, dan moet er gekeken worden naar de mogelijkheid van “voorverlenging”. Om er een kalendermaand in de voorverlenging bij te betrekken moet die maand aan een aantal voorwaarden voldoen.

De Experts in Flex transitievergoeding-tool houdt met al deze aspecten rekening.

U kunt een licentie aanschaffen voor deze tool voor een eenmalig bedrag van € 275,- excl. BTW. Daarnaast kan er voor € 95,- per jaar een abonnement afgesloten worden. U krijgt dan gratis elke update op de tool.

Voor wie is deze tool bedoeld?

Voor elke werkgever (en de accountant) die te maken heeft met werknemers die geen vast (maand)salaris hebben, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten.

Via deze link kunt u de tool bestellen: Bestelformulier (dit wordt gedownload)

Meer weten over de transitievergoeding?

Neem contact op met de experts: Chris van der Laan of Henk Geurtsen