FlexChecker

Met grote regelmaat constateren wij bij audits, software implementaties en andere optimalisatie- of compliancy-vraagstukken twee rode draden waar verbeterkansen liggen:

  • flexondernemers worstelen met procesoptimalisatie en -beheer;
  • er is onvoldoende beeld van risico’s en borging van beheersmaatregelen.

Uitzendondernemers sturen daarmee nog weleens na de bocht en stappen onbewust in een valkuil die tijdens een audit aan het licht komt.

Wilt u binnen uw organisatie procesmanagement starten of verbeteren, alle risico’s en bijhorende beheersmaatregelen goed in de organisatie inventariseren, toewijzen en vervolgens borgen dat deze opgevolgd worden?

FlexChecker biedt dan de uitkomst.

In samenwerking met Fully in Control leveren wij een cloud platform wat u in staat stelt het beheer, automatische workflowtaken en managementdashboards in te zetten. Of het nu gaat om uw complete primaire proces, of het managen van projecten, doelen vanuit uw strategie. FlexChecker biedt u de tools en know how om dit integraal te managen.

Daarnaast bieden onze experts advies en begeleiding bij opzetten van dit beheer, of de inhoudelijke (periodieke) toetsing van alle controls en maatregelen.

Vraag gerust een demo aan via www.flexchecker.com of neem contact op met onze expert Martijn Remmelzwaal: 06 5202 7784