Succesmanagement met FlexChecker

Winnende organisaties voeren succesmanagement over 3 thema’s:

  • Doelstellingen
  • Activiteiten / processen
  • Risico’s

Klinkt eenvoudig, succes is niet vanzelfsprekend. Ondernemen in de Flexbranche kan complex zijn met al haar regelgeving en complexe IT structuur.

Met grote regelmaat constateren wij bij audits, software implementaties en andere optimalisatie- of compliancy-vraagstukken twee rode draden waar verbeterkansen liggen:

  • worsteling met optimalisatie van activiteiten/processen;
  • onvoldoende beeld van risico’s en borging van beheersmaatregelen.

Uitzendondernemers sturen daarmee nog weleens na de bocht en stappen onbewust in een valkuil die tijdens een audit aan het licht komt.

Wilt u succesvol ondernemen en alle risico’s en bijhorende beheersmaatregelen goed in de organisatie inventariseren, toewijzen en vervolgens borgen dat deze opgevolgd worden?

FlexChecker biedt dan de uitkomst.

In samenwerking met Fully in Control leveren wij een cloud platform wat u in staat stelt doelen en procesbeheer, automatische workflowtaken en managementdashboards in te zetten. Of het nu gaat om uw complete primaire proces, of het managen van projecten, doelen vanuit uw strategie. FlexChecker biedt u de tools en know how om dit integraal te managen.

Zet onze expertise in om tot het optimale proces te komen. Daarnaast bieden wij advies en begeleiding bij opzetten van dit beheer, of de inhoudelijke (periodieke) toetsing van alle controls en maatregelen.

Vraag gerust een demo aan via www.flexchecker.com of neem contact op met onze expert Martijn Remmelzwaal: 06 5202 7784