Marketing

Marketing voor flexbedrijven is een speciale vorm van marketing. Als flexbedrijf heb je immers te maken met twee doelgroepen: de opdrachtgever en de kandidaat. Daarnaast is er geen tastbaar product. De ‘producten’ die u verkoopt zijn de vacature en de kandidaat.

Wat u doet is voor uzelf misschien vanzelfsprekend. Toch is het dat niet altijd voor uw klanten. Experts in Flex achterhaalt het unieke in het aanbod van uw bedrijf. Vervolgens vertalen we dit naar uw doelgroepen in de juiste propositie. Via de beste kanalen verspreiden we deze boodschap naar uw opdrachtgever en uw kandidaten.

Meten = weten

In de huidige digitale wereld is het effect van uw uitingen van het begin tot het eind meetbaar. Waar komen de bezoekers van uw website bijvoorbeeld vandaan, wat leveren de investeringen in media u op en hoe wordt u gevonden? Door goed gebruik te maken van analyseprogramma’s en door slimme koppelingen met uw recruitmentsysteem zorgen wij dat u volledig inzicht krijgt in uw (verkoop/recruitment)proces.

Marketing diensten

Experts in Flex zorgt dat uw marketing op topniveau komt. Vanuit onze kennis van uitzenden & detachering, gecombineerd met die van marketing, zorgen wij dat uw marketing-euro optimaal besteed wordt:

  • Propositie
  • Analytics
  • Automatisering

Zorg met het juiste advies dat u uw unieke aanbod duidelijk maakt aan uw opdrachtgevers en kandidaten. De onafhankelijke, externe blik van Experts in Flex helpt u daarbij vooruit!

Wilt u uw marketing verbeteren?

Neem dan contact op met onze expert Hans Scheers: 06-10942038

Marketing - Expert in Flex Hans Scheers

Experts in Flex kan u ook breder ondersteunen in uw digitalisering en uw procesoptimalisatie.