Medezeggenschap

Medezeggenschap is officieel geregeld via wetgeving. Maar de kern van de medezeggenschap is de wil van de bestuurder en de wil van medewerkers om constructief overleg te voeren. Als de wederzijdse wil en respect aanwezig is, kan de inhoudelijke participatie van medewerkers tot stand komen. De vraag is dus hoe u die samenspraak en samenwerking optimaal kunt inrichten en benutten.

Hoe kunt u als ondernemingsraad de bestuurder bewegen u serieus te nemen? En hoe kunt u als bestuurder de leden van de ondernemingsraad motiveren om constructief en strategisch te participeren?

Het gaat niet alleen om het concreet “uitvoeren van de wettelijke kaders”, maar om optimale communicatie en samenwerking binnen de medezeggenschap. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de cursus “het fundament van medezeggenschap” van Bert Visser. Hierin bespreekt hij de kernelementen van de medezeggenschap. We bieden de cursus op twee manieren aan:

Optie 1: incompany programma

Alle leden van de OR volgen een incompany programma van één dag. Deze wordt  in onderling overleg samengesteld. Naast de uitgangspunten van medezeggenschap besteden we aandacht aan de onderlinge samenwerking in de OR. Hiervoor maken we gebruik van de Belbin teamrollen. De combinatie van hóe om te gaan met het wettelijke kader en (meer) inzicht in ieders drijfveren en vaardigheden, zorgt voor een optimale communicatie en samenwerking binnen de OR.

Ongeacht de grootte van de groep is de prijs voor deze cursus EUR 295,- p.p. excl. btw. In de cursus inbegrepen is een officiële Belbin test met een uitgebreid individueel rapport en een teamrapport. Voorafgaand houden we een kennismakingsgesprek, waarin wordt besproken welk(e) onderwerp(en) het uitgangspunt vormen voor de cursusdag.

Als vervolg op “het fundament van medezeggenschap”, kan in losse modules of in een integraal traject het speelveld van de medezeggenschap en hoe om te gaan met het advies- en instemmingsrecht verder uitgediept worden.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Optie 2: individuele cursus

De cursus “het fundament van medezeggenschap” kunt u individueel via internet aanschaffen en volgen in eigen tijd en in eigen tempo. De kosten hiervan bedragen € 90,- excl. btw.

Daarnaast is het ook mogelijk om apart een Belbin test te doen. Het verheldert uw vaardigheden als het gaat om samenwerking in een team en maakt helder waar uw kracht ligt. De Belbin test kost € 60,- excl. btw.
Op www.belbin.nl kun je deze officiële gevalideerde test maken.

Naast “het fundament van medezeggenschap” zijn er ook e-cursussen “de OR en het adviesrecht” en “de OR en het instemmingsrecht” .

Wilt u de medezeggenschap verbeteren?

Neem dan contact op met onze expert Bert Visser, 06 5041 3235

Medenzeggenschap expert Bert Visser