CAO naleving, SNCU & StiPP

De wet- en regelgeving binnen de flexbranche is complex. Bovendien zijn er jaarlijks vele aanpassingen. Hoe zorgt u dat u op de hoogte blijft en dat uw organisatie voldoet aan alle eisen? En dat u dus klaar bent voor een eventuele SNCU controle?

Experts in Flex adviseert u over alle aspecten rondom de wet- en regelgeving binnen de flexbranche. Denk daarbij aan overeenkomsten, inlenersbeloning, cao van de ABU/NBBU en alle cao’s van uw inleners.

SNCU controle

Daarnaast begeleiden wij veel uitzendondernemingen op het moment dat de SNCU een controle wil gaan instellen op naleving van alle cao-bepalingen en de afdracht aan de StiPP. Ook staan wij u terzijde met het verweer voeren tegen de conclusies uit het rapport, het corrigeren van fouten, borgen van de processen en het inbedden van ontbrekende kennis.

Als controles van de ABU, NBBU en de NEN goed verlopen en er hoogstens enkele minor opmerkingen zijn, dan is dat geen garantie voor succes. Hat kan dan toch zijn dat de SNCU bij een controle afwijkingen constateert. En die afwijkingen kunnen forse financiële gevolgen hebben!

De SNCU kijkt op een andere manier en veel kritischer naar een aantal zaken. De SNCU maakt geen gebruik van de uitkomsten van andere controles, maar voert altijd een eigen controle uit.

Experts in Flex heeft veel ervaring met deze controles en kan de begeleiding van de controle voor u verzorgen.

Laat een audit doen!

Voorkom problemen en laat ons preventief een audit uitvoeren. Wij controleren daarin de juiste toepassing van alle betrokken cao’s, of de vastlegging van de inlenersbeloning correct is en wat de verbeterpunten zijn in uw administratie.

Op www.SNCUcontrole.nl  vindt u uitgebreide informatie hoe een controletraject van de SNCU verloopt en welke financiële gevolgen dit kan hebben.

Meer weten over CAO naleving, SNCU & StiPP?

Neem dan contact op met onze expert Henk Geurtsen: 06 2484 3811