7 vragen over… innovatie in Flex

In de rubriek Flexvraag beantwoordt Hans Scheers van Experts in Flex vragen over onderwerpen in de flexbranche. Ook een vraag? Stuur een mail naar info@expertsinflex.nl

1. Is innovatie noodzakelijk?

We moeten vooral NIET ‘innoveren om te innoveren’. Wel moeten we kritisch blijven kijken naar ons eigen aanbod. Past dit bij de toekomstige vraag? En kan de werkwijze efficiënter? 

2. Uit welke hoek komen in de flexmarkt de komende jaren de grootste innovaties?

Als we aan innovatie denken, dan denken we meestal aan nieuwe technische snufjes. Maar de belangrijkste innovatie zou wel eens onze propositie kunnen worden. Het pure bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is niet meer voldoende. We moeten meerwaarde bieden: het ontwikkelen van talent, facilitaire ontzorging en dergelijke.

3. Waar begin je als je wilt innoveren?

Kijk om je heen. Praat met kandidaten, werknemers en opdrachtgevers. Kijk wat concurrenten doen en wat er in andere sectoren gebeurt. En als het gaat om technologische innovatie: oriënteer je vrijblijvend bij technologieleveranciers. En leg je oor te luister bij specialisten op de flexmarkt. Stel jezelf vooral de vraag ‘wat zou mijn bedrijf helpen om nog beter te presteren?’.

4. Wat zijn belangrijke tips?

Stap uit de waan van de dag. Ga af en toe met de belangrijkste mensen uit je bedrijf zitten om na te denken over de toekomst. Laat je daarbij inspireren door mensen die de markt goed kennen.

Tip 2 is: Durf! Innovatie moet je soms gewoon doen. Weet dat het ook kan mislukken, maar besef dat een mislukking een manier is om te ontdekken hoe het niet werkt.

5. Hoe zie je andere flexbedrijven innoveren?

Flexbedrijven investeren steeds meer in een waardevol kandidatenbestand. Heeft iemand eenmaal gesolliciteerd, dan wil je alle relevante informatie van die kandidaat vastleggen en bouwen aan een relatie met die kandidaat. En we kijken meer naar wie de job kan doen dan naar wie eerder een vergelijkbare job heeft gedaan. Ook blijven flexbedrijven hun rol verbreden. Van alleen maar bemiddelaar naar een werkgever, die investeert in zijn werknemers en die zorgt dat ze waardevol blijven op de arbeidsmarkt. Een krappe arbeidsmarkt vraagt om beter werkgeverschap.

6. Welke technische innovaties gaan de flexmarkt opschudden?

De eerste is Recruitment Marketing Automatisering. Daarmee krijg je een beter zicht op je kandidatenbestand en dit helpt je om de relatie met je kandidaten te verbeteren. 

De tweede technologische ontwikkeling zijn laagdrempelige methoden om de competenties en softskills van kandidaten te beoordelen. Denk aan (online) tests en assessments die op basis van bijvoorbeeld taaltechnologie steeds beter in staat zijn om een profiel van een persoon te schetsen.

7. Hoe organiseer je innovatie intern? 

Als je grondig wilt innoveren, organiseer het dan los van je bestaande organisatie. Zoek mensen die geloven in het innovatieve project en geef ze de vrijheid om er met de juiste focus aan te werken. Als je een businessmodel naast je huidige model neerzet, realiseer je dan dat het kan ‘schuren’ met je traditionele verdienmodel. De steun van het topmanagement is dan cruciaal om niet ten onder te gaan in een interne concurrentiestrijd! Ten slotte: het succes van een innovatie is meer dan wat je er op korte termijn mee verdient – een innovatie is ook altijd een leertraject!