9 vragen over….vakantiedagen

Deze vragen hebben allemaal betrekking op overeenkomsten zonder uitzendbeding (ZUB), tenzij anders is vermeld.

1. Mogen we vakantiedagen in geld opbouwen?

Nee, dat mag niet bij ZUB. Het opbouwen in geld mag alleen bij MUB (met uitzendbeding).

2. Over welk uurloon moeten we vakantiedagen uitbetalen als het uurloon onlangs is verhoogd?

De vakantiedagen zijn in tijd opgebouwd en worden uitbetaald tegen het dan geldende uurloon. In de praktijk komt het regelmatig voor dat toen de uren werden opgebouwd het uurloon lager was dan op het moment van uitbetalen. Dat komt voor rekening van het uitzendbureau.

3. Moeten we de uitzendkracht laten bevestigen dat hij onbetaald verlof wil opnemen?

Als er geen verlofaanvraag is en het daardoor niet duidelijk is dat de uitzendkracht (deels onbetaalde) vakantie opneemt terwijl er onvoldoende saldo vakantiedagen is, dan kan er achteraf een claim voor nabetaling leegloopuren komen, vanuit de uitzendkracht of bijvoorbeeld de SNCU.

4. Er is vlak voor de ziekte onbetaald verlof opgenomen. Wat zijn de gevolgen voor de zw-betaling?

Bij een contract zonder uitzendbeding is er meestal sprake van vaste uren en dan is dit leidend. Het ziekengeld wordt dan niet lager door het onbetaalde verlof.

5. Gaat de opbouw vakantiedagen gewoon door bij ziekte zolang als het contract voortduurt?

Ja, net als bij “gewone” werknemers gaat bij een uitzendkracht de opbouw van vakantie gewoon door.

6. Hoe zit het met opbouw vakantie over de wachtdag?

Over de wachtdag moet vakantie worden opgebouwd, ook al wordt er over die dag geen loon betaald.

7. Moet overwerk meetellen bij uitbetaling van vakantiedagen?

Meestal niet, tenzij het overwerk structureel is. Waar de grens voor “structureel” exact getrokken moet worden, daarover zijn meerdere interpretaties mogelijk. Dit geldt voor zowel MUB als ZUB.

8. Moeten ploegentoeslagen meetellen bij de uitbetaling van vakantiedagen?

In principe altijd. Iemand werkt in ploegendienst of niet. Ook al wordt er met een bepaalde regelmaat in de dagdienst gewerkt, dan is er nog wel steeds sprake van het werken in ploegen. Op basis van het gemiddelde (meestal afgelopen 13 weken) kan dit als gemiddelde toeslag dienen die extra uitbetaald moet worden tijdens vakantie. Dit geldt voor zowel MUB als ZUB.

9. Mag ik bij ET-uitruil het aantal opgebouwde vakantie-uren verlagen?

Nee dat mag niet. De opbouw blijft 16 2/3 uur per maand. Het uurloon waartegen de vakantiedagen moeten worden uitbetaald is het op het moment van uitbetalen feitelijk uurloon, na aftrek van de ET-uitruil. Er moet bij de uitbetaling van de vakantiedagen uiteraard ook rekening worden gehouden met de aanvullingen zoals genoemd in art. 26 lid 11 van de uitzend-cao.