Analyse premies Werkhervattingskas 2022

De premies Werkhervattingskas (Whk) voor 2022 zijn vastgesteld. Die vormen een van de belangrijke bouwstenen van de kostprijs van uitzendkrachten. Naast de feitelijke premie is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat de ontwikkelingen zijn van de Whk-premie in de diverse sectoren.

De gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022 zijn gepubliceerd door het UWV.

Experts in Flex heeft een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in 2022 ten opzichte van 2021.

De ontwikkeling van de Whk-premie in de diverse sectoren is als volgt:

Stijging t.o.v. 202144
Daling t.o.v. 202120
Gelijkblijvende premie3

Uitzendbureaus

De Whk-premie sector 52 stijgt in 2022 met 1,08% ten opzichte van 2021. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2022 gunstiger dan sector 5266
Premieontwikkeling 2022 ongunstiger dan sector 520
Premieontwikkeling 2022 gelijk aan sector 520


Dit betekent dat de Whk-premie in sector 52 de allergrootste stijging kent van alle sectoren in Nederland. In 2021 was dat precies andersom, toen kende sector 52 de grootste daling ten opzichte van alle andere sectoren.

Gemiddeld over alle sectoren stijgt de Whk premie in 2022 van 1,52% naar 1,6%. Dit betekent dat de premie voor sector 52 zich met een stijging van 1,08% in 2022 ongunstig ontwikkelt ten opzichte van de overige sectoren.

Payrollbedrijven

De Whk-premie sector 45 stijgt in 2022 met 0,2% ten opzichte van 2021. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2022 gunstiger dan sector 4551
Premieontwikkeling 2022 ongunstiger dan sector 4515
Premieontwikkeling 2022 gelijk aan sector 450

Voor de payrollbedrijven ontwikkelt de Whk-premie zich in 2022 als ‘matig’ ten opzichte van de meeste andere sectoren.

De totale analyse is gratis te downloaden op onze download pagina