SZW maakt uitglijder

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de beoordeling en de afhandeling van aanvragen die worden gedaan om een cao algemeen verbindend te laten verklaren (AVV). Een algemeen verbindend verklaarde cao moet door alle bedrijven in die sector worden toegepast. Je zou er van uit moeten kunnen gaan dat SZW nagaat of de afspraken die gemaakt zijn in een cao correct zijn. Lees het hele artikel

Een nieuw kwartje van Kok?

Het is ruim vijfentwintig jaar geleden dat toenmalig minister van Financiën Wim Kok een ‘tijdelijke’ maatregel invoerde. De accijns op brandstof werd verhoogd om tekorten in de begroting op te vangen: in de volksmond het ‘kwartje van Kok’. Als de plannen doorgaan, krijgen we een kwartje van Rutte III te verwerken.  Lees het hele artikel