Belangrijkste wijzigingen NOW-2.0 en GRATIS tool

De NOW-2.0 is in grote lijnen een kopie van de regeling zoals die was met de NOW-1.0, maar er zijn wel een aantal belangrijke veranderingen en aandachtspunten. Daarnaast zijn er ook een paar wijzigingen in de NOW-2.0 die ook (in positieve zin) effect hebben op het subsidiebedrag van de NOW-1.0.

https://www.flexmarkt.nl/werkgeverschap/dit-zijn-de-belangrijkste-veranderingen-in-de-now-2-0/