Huis op orde

Breng je huis op orde – juist nu!

Gratis 1,5 uur op 1,5 meter advies sessie

De Flexmarkt voor de coronacrisis: we waren allemaal vooral druk met de ‘waan van de dag’. Door de WAB stegen onze kosten met een ongekend percentage. Dat moesten we in onze tarieven zien te verwerken. Voor veel flexbedrijven betekende de WAB zelfs dat ze fundamentele aanpassingen in hun businessmodel moesten doorvoeren. Tegelijkertijd was de arbeidsmarkt krapper dan ooit. Het vinden van de juiste kandidaten vereiste een enorme inspanning. En waar we onszelf eigenlijk zouden moesten heruitvinden, kwamen we niet verder dan een uitgerekte sprint om alle ballen in de lucht te houden. 

Toen kwam dat virus… en moe(s)ten we nog meer balanceren om te overleven. Binnen een paar weken hebben we te maken met een ‘nieuw normaal’. Wij kunnen op een briefje geven dat het ‘oude normaal’ voorlopig nog niet terug is! Het zal nog een hele tijd duren voordat de vraag naar personeel weer op het oude niveau is. En de krapte zal nog wel even uit de lucht zijn. Maar dat we terugkeren naar een krappe arbeidsmarkt staat als een paal boven water! Gebruik deze crisistijd dus nuttig! Zorg dat je klaar bent voor de nieuwe werkelijkheid, die in veel opzichten toch weer zal bewegen in de richting van de werkelijkheid van voor de coronacrisis.

In deze blog lees je wat je kan doen om te zorgen dat je sterker uit deze crisis komt. En de valkuilen op weg daarnaartoe.

“Never waste a crisis”

De uitzend- en detacheringsbranche profiteert altijd van onbalans op de arbeidsmarkt. En een ding is zeker: de balans is de afgelopen tijd aardig verstoord! Mensen zijn – al dan niet tijdelijk – thuis komen te zitten, terwijl andere mensen niet meer weten hoe ze al hun werk klaar moeten krijgen. 

In welke branche je ook zit, het is zaak om straks sterker uit de crisis te komen dan hoe je erin ging. Wat kan je allemaal doen om klaar te zijn voor het ‘nieuwe normaal’?

Bestandsbeheer en AVG

Er is nog nooit zo’n goed moment geweest om mensen te bereiken. Mensen werken thuis of werken op het moment helemaal niet. Hét moment dus om het achterstallige onderhoud aan je kandidatenbestand te doen en weer alles up-to-date te krijgen. Denk daarbij ook eens aan het ondergeschoven kindje van de AVG!

Benut de (extra) tijd die je nu hebt om klaar te staan voor de toekomstige groei!

Nieuwe contacten

Het aanboren van nieuwe contacten, zowel met opdrachtgevers als met potentiële kandidaten, is gemakkelijker en goedkoper dan voorheen.

Veel prospects aan de kant van de opdrachtgevers hebben tijdelijk minder hectiek. Daardoor is het wel gemakkelijker om het eerste contact te leggen. Een eerste (virtuele) kennismaking waarin je veel te weten kunt komen over het bedrijf.

Aan de kant van de kandidaten is de tijd perfect om je talentpools te vullen. Door de stijgende werkloosheid en de grote onzekerheid staan mensen opeens veel meer open voor iets nieuws. De gemiddelde prijs voor een gekwalificeerde sollicitant is fors lager dan voorheen. Als je nu investeert in het opbouwen van je database, dan verdien je dat later veel gemakkelijker terug.

Verbeteren en digitaliseren van je processen

Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, zul je nooit meer krijgen wat je altijd kreeg. 

De wereld is te snel veranderd om op dezelfde voet door te gaan. Een crisis is een goed moment om eens achterover te leunen en na te denken over je strategie en de inrichting van je bedrijf. Voor veel bedrijven is de dagelijkse workload lager; nu is de tijd om te innoveren! Natuurlijk is het eng om nu te investeren in innovatie, maar de geschiedenis leert dat de bedrijven die anticyclisch durven te investeren de winnaars van de toekomst zijn.

Ben je in staat om snel en efficiënt te reageren op veranderingen in de vraag? Kan je snel opschalen in je werving? Bereik je je doelgroep op een manier die past bij deze tijd? Heb je tijdig inzicht in bewegingen bij je kandidaten of opdrachtgevers? Vragen die door 80% van de markt niet allemaal met “ja” kunnen worden beantwoord!

Verbetering begint met het in kaart brengen waar je staat. Laat een nulmeting van je bedrijfsprocessen maken. Door objectieve maar ook kritische vragen krijg je een andere kijk op je bedrijfsvoering. Het bouwen aan een nieuwe toekomst met heldere processen die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, is de fundering die je nodig hebt om te kunnen groeien. Een werkproces moet goed in elkaar zitten, werkbaar zijn voor iedereen en zonder (veel) uitleg overdraagbaar zijn. Efficiënt werken doe je door allemaal hetzelfde proces te volgen en niet iedereen op z’n eigen manier.   

Digitaliseren van dit proces zorgt er vervolgens voor dat je versneld kunt innoveren en groeien. Vanuit je doelstellingen heb je je huidige proces in kaart gebracht en bedacht hoe je dit proces kan verbeteren. Nu ga je op zoek naar de juiste systemen om dit te ondersteunen. Wat daaruit komt, is voor ieder bedrijf verschillend. We zijn immers niet voor niets allemaal anders.

Breng risico’s in kaart

Ieder bedrijf heeft te maken met risico’s. Het onjuist toepassen van de inlenersbeloning, verkeerde berekening van huisvestingskosten, niet volledig voldoen aan de AVG om maar eens een paar voorbeelden te noemen.

Door de risico’s in kaart te brengen, controles in te bouwen en beheersmaatregelen te formuleren zorg je dat je de risico’s goed beheerst. Ook dat is een onderwerp dat nu extra aandacht verdient.

Opleiden

Misschien is er ook bij je eigen personeel wel ‘achterstallig onderhoud’. Zorg dat iedereen de kennis en de vaardigheden heeft die nodig zijn om optimaal te presteren!

Werk aan je team

In moeilijke tijden leer je je vrienden kennen. Dat geldt ook voor de relatie tussen werkgever en werknemer. Als werkgever is dit hét moment om te tonen wat je waard bent! 

Je werknemers – zowel je interne als je externe – hebben het in deze crisistijd ook moeilijk. Toon aan dat je betrokken bent en houd ze zoveel mogelijk binnenboord. Kortom: wees de werkgever die ze verdienen. Dan krijg jij uiteindelijk de werknemers die je verdient!

De kracht van je team is vaak groter dan de optelsom van de teamleden, mits je je team goed samenstelt en iedereen inzet in zijn kracht. Misschien is het nu ook tijd om daar eens aandacht aan te besteden…

Valkuilen en succesfactoren

De belangrijkste ingrediënten om succesvol te kunnen veranderen zijn (a) de wil om te verbeteren, (b) het kunnen vrijmaken van voldoende tijd en (c) de juiste deskundigheid. De wil heb je zelf in de hand; de tijd wordt door de huidige crisis vrijgemaakt. Nu is het alleen zaak om de benodigde deskundigheid in te schakelen. De juiste expert kan de lijnen voor je uitzetten, zodat jij met je team het grootste deel van de uitvoering voor je rekening kunt nemen.

Gratis 1,5 uur op 1,5 meter advies sessie

In deze moeilijke tijd spelen wij op safe voor u: wij bieden u een gratis inhoudelijke sessie aan van anderhalf uur om uw processen en de digitaliseringsmogelijkheden te bespreken. U spreekt met de experts Pauline van Gasselt en Hans Scheers. Als we het gesprek veilig persoonlijk kunnen doen, dan komen we naar u toe, anders maken we er een digitale sessie van. Wilt u na deze sessie verder met het verbeteren van uw processen? Dan maken we afspraken over het vervolg. Zo nee, dan kost het u alleen onze eventuele reiskosten.

Door: Hans Scheers en Pauline van Gasselt