CAO naleving, SNCU & StiPP

Experts in Flex kan u adviseren over alle aspecten rondom de wet- en regelgeving binnen de flexbranche, zoals overeenkomsten, inlenersbeloning, cao van de ABU/NBBU en alle cao’s van uw inleners. Daarnaast begeleiden wij ook veel uitzendondernemingen op het moment dat de SNCU een controle wil gaan instellen op naleving van alle cao-bepalingen en de afdracht aan de StiPP. Ook staan wij u terzijde met het verweer voeren tegen de conclusies uit het rapport, het corrigeren van fouten, borgen van de processen en het inbedden van ontbrekende kennis.

Vaak blijkt dat controles van de ABU, NBBU en de NEN goed verlopen en er hoogstens enkele minor opmerkingen zijn, terwijl bij een controle door de SNCU er afwijkingen worden geconstateerd die forse financiële gevolgen hebben.

De SNCU kijkt op een andere manier en veel kritischer naar een aantal zaken. Op basis van de controlerapporten die u heeft gekregen van de ABU, NBBU en de NEN ziet u een controle door de SNCU misschien met vertrouwen tegemoet, maar de praktijk is helaas vaak anders. De SNCU maakt geen gebruik van de uitkomsten van andere controles, maar voert altijd een eigen controle uit.

Experts in Flex heeft veel ervaring met deze controles en kan de begeleiding van de controle voor u verzorgen.

Laat een audit doen!
Veel problemen kunnen voorkomen worden door ons preventief een audit te laten uitvoeren omtrent de juiste toepassing van alle betrokken cao’s, of de vastlegging van de inlenersbeloning correct is en wat de verbeterpunten zijn in uw administratie.

Op www.SNCUcontrole.nl  vindt u uitgebreide informatie hoe een controletraject van de SNCU verloopt en welke financiële gevolgen dit kan hebben.