Controle beschikking WHK

Tegen het einde van ieder jaar ontvangt u de beschikking premiepercentage werkhervattingskas (whk) voor het volgende jaar. Hierin staan o.a. de premiepercentages voor de ZW- en de WGA-lasten, uw premieloon en eventueel het bedrag aan schadelast voor de ZW en de WGA.

Bij het vaststellen van de premiepercentages worden vaak fouten gemaakt door de Belastingdienst, o.a.:
• Toegerekende uitkeringslasten van werknemers die niet arbeidsongeschikt zijn geweest;
• Toegerekende uitkeringslasten van werknemers die niet in dienst zijn geweest;
• Toegerekende uitkeringslasten van werknemers met een no-risk status.

Onjuist toegerekende uitkeringen ZW en WGA
Als gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam is de kans groot dat bij middelgrote en grote werkgevers een (veel) te hoog bedrag aan uitkeringen is toegerekend, waardoor de whk-premiepercentages ook (veel) te hoog zijn vastgesteld. Het cassatieberoep tegen deze uitspraak loopt nog maar mede door advies van advocaat-generaal Wattel aan de Hoge Raad is de kans zeer groot dat de uitspraak blijft staan. Door op de juiste manier bezwaar aan te tekenen tegen uw beschikking kunt u veel geld besparen!

Onterecht aansprakelijk?
Wij constateren ook regelmatig dat de whk-premie extra hoog is, doordat er schadelast aan de werkgever wordt toegerekend, terwijl een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een auto-ongeluk. Experts in Flex is bekend met de procedures om deze schade te verhalen en staat u hierin graag bij.

Laat ieder jaar uw beschikking controleren!
Experts in Flex kan uw beschikking whk controleren op juistheid en bij afwijkingen bezwaar maken. Een onterechte toekenning kan 10 jaar doorwerken in uw beschikking whk! Ook geven wij helder advies om de premies in de toekomst zo laag mogelijk te houden en ondersteunen u bij dit proces.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.