Digitalisering

Veel uitzendbureaus en payroll bedrijven voeren actief automatisering door om zoveel mogelijk processen te vereenvoudigen, en maximaal rendement te behalen. Er wordt hard nagedacht welke kansen zich ontplooien in dit tijdperk van steeds vergaande digitalisering.

Jarenlang hebben wij in onze branche met applicaties gewerkt in front- en backoffice die vaak los van elkaar stonden. Er waren wel interfaces, maar lang niet overal. Het gevolg: veel handmatige overdrachtsmomenten, kans op fouten, moeizame ontsluiting van data t.b.v. rapportages, et cetera.

De ontwikkelingen gaan zo snel dat druk gespeculeerd wordt of robotisering, de wereld van algoritme’s en kunstmatige intelligentie, het recruitment vak zoals we dat vandaag de dag nog kennen, niet totaal verdwijnt en de giganten zoals Google, Microsoft etc ons werk niet wegvagen. Wellicht toekomstmuziek, maar het komt in hoog tempo op ons af.

Dichter bij huis: u zult ervaren dat bij (her)implementaties van systemen veel op u af komt en een beroep op expertise gedaan wordt die niet altijd in huis is. Leveranciers/ ontwikkelaars doen in uw ogen wellicht niet datgene wat u zou willen en de druk op uw eigen organisatie neemt verder toe, terwijl de “winkel” wel gewoon open moet blijven.

Daarnaast is het van belang dat u inzicht krijgt in hoe uw bedrijfsprocessen anders vormgegeven kunnen worden. Een goed beeld wat de optimale flow is, een goed uitgewerkte customer en client journey, is dan van belang voordat u zomaar tot pakketkeuze en implementatietraject over gaat.

Deskundig en onafhankelijk projectmanagement kan u voor veel problemen behoeden. De te zetten stappen worden beoordeeld, de acties op de juiste plek belegd, en de voortgang wordt goed bewaakt, zowel richting de leverancier als in uw eigen organisatie.

Voor implementaties en wijzigingen in systemen voor frontoffice (sales en recruitment processen), verloning/facturering, finance, credit management en reporting vraagstukken kan Experts in Flex u goed van dienst zijn.