Experts in Flex lanceert FlexChecker

De afgelopen tijd heeft Experts in Flex een nieuwe dienst ontwikkeld: FlexChecker

FlexChecker

Initiatiefnemer hiervan is Martijn Remmelzwaal. “Met grote regelmaat constateren wij bij audits, software implementaties en andere optimalisatie of compliancy vraagstukken twee rode draden waar meer aandacht aan gegeven zou moeten worden,” zegt hij.

Verbetermogelijkheden
“De flexbranche is altijd hectisch, dat maakt het ook zo boeiend. Het brengt ook minder sterke kanten aan het licht.” Hij ziet twee rode draden:
• flexondernemers hebben hun procesbeheer niet of matig op orde;
• er is onvoldoende beeld van de risico’s en borging van beheersmaatregelen.

“Uitzendondernemers sturen daarmee nog weleens na de bocht en stappen onbewust in een valkuil die tijdens audits aan het licht komt. De veranderende en complexe regelgeving helpt daar niet bij. Daarnaast kan een organisatie effectiever en efficiënter werken als processen goed doordacht zijn, actueel blijven en eenvoudig beheerd kunnen worden.”

“Het is goed als flexondernemers hun proces- en risicomanagement bestendig en efficiënt voeren. De tools en expertise daarvoor bieden we met FlexChecker.”

Voor het inrichtingsconcept en bijhorend licentiemodel is een samenwerking aangegaan met Fully in Control. Inmiddels zijn er diverse demo’s gegeven en de eerste implementaties zullen in de aankomende maanden gerealiseerd worden.

Wat FlexChecker biedt
– Een modulair cloud platform waarin integraal doelen, processen, risico’s en beheersmaatregelen efficiënt beheerd kunnen worden;
– Een procesbuilder voor het modelleren van processen inclusief versiebeheer;
– Automatische workflows voor controle/audittaken/toetsen/vragenlijsten etc.;
– Dashboards voor overzicht van risico’s, opvolging issues en verslaglegging;
– Een digitaal controle-dossier;
– Mogelijkheid om controlerende partijen op afstand (deels) toegang te bieden;
– Expertise van professionals op dit vraagstuk;
– Flexbranche-specifieke kennisbank met voorbeelden van beslisbomen, procesmodellen, risico’s, beheersmaatregelen, ofwel diverse best practices.

“Het is vaak een zoektocht voor bedrijven hoe proces- en risicomanagement te voeren. Met een hoog verloop, en focus op duizend zaken en regels tegelijk, blijkt uit veel praktijksituaties dat dit lastig is. Risk & compliancy software bestaat uiteraard al langer, maar dit is vaak gericht op grote multinationals en dus duur, daarnaast niet toegespitst op de flexbranche,” aldus Remmelzwaal.

“In dit tijdperk van digitalisering gaan investeringen in de flexbranche vaak naar modernisering van de recruitment- en uitzendsoftware en de online-strategie. Die vangen echter niet alle risico’s in ons werkdomein af. Een nieuwe applicatie is ook niet altijd een garantie voor efficiënter werken. Het draait om goed doordachte processen en het juiste gebruik van een applicatie.”

“Wij kunnen in een demo omgeving een aantal voorbeelden van veel voorkomende proces- en risicobeheersingsmaatregelen tonen, die via automatische workflowtaken en dashboards efficiënt beheerd kunnen worden.”

Remmelzwaal: “Met de voor onze branche bekende softwareleveranciers voeren wij  gesprekken, omdat onze diensten complementair kunnen zijn. Daarnaast gaan wij in gesprek met de brancheverenigingen en controlerende instanties. Daar ligt een kans de controlepraktijk te vereenvoudigen, en de cost-of-compliance te verlagen.”