Het addertje onder de NOW

In de eerste uitvoeringsregeling rondom de NOW was er de nodige onduidelijkheid over de manier waarop de subsidie berekend moest worden als er sprake is van een lagere loonsom in maart-april-mei 2020 dan het bedrag van januari 2020 x factor 3.

Die onduidelijkheid is intussen opgeheven, maar daar zullen veel werkgevers niet vrolijk van worden. Vooral niet als er sprake is van een gedaalde loonsom ten opzichte van januari 2020.

De berekening

Het uitgangspunt is de volgende berekening:

Loonsom maart+april+mei x 1,3 x 90% x percentage omzetverlies = subsidie

Het verlies aan omzet moet minimaal 20% zijn. Dit wordt berekend door de omzet van maart-mei 2020 te vergelijken met 1/4 van de totale omzet van 2019. Naar keuze kan de werkgever ook het omzetverlies bepalen door de maanden april-juni 2020 of mei-juli 2020 te vergelijken met 2019.

Als de loonsom stijgt

De loonsom van januari 2020 (x factor 3) wordt vergeleken met de loonsom van maart t/m mei 2020. Het klinkt voor de hand liggend dat als de loonsom is gestegen, de omzet niet gedaald zal zijn. Dan is er dus geen subsidie.

Er wordt echter gekeken naar de concernomzet. Doordat veel flexbedrijven meerdere verlonings-BV’s hebben, kan het voorkomen dat een BV in het concern een hogere loonsom heeft in maart-mei, terwijl de concernomzet toch meer dan 20% is gedaald. Dit heeft een negatieve impact op de totale hoogte van de NOW-subsidie als concern. Bij de BV met de hogere loonsom wordt namelijk niet de loonsom van maart-mei in aanmerking genomen, maar de lagere loonsom van januari x factor 3.

Als de loonsom is gedaald

Hier zit het echte addertje onder het gras. Een voorbeeld:

Stel de omzet daalt met 20% ten opzichte van 2019.

Door de gedaalde activiteiten is een aantal uitzendovereenkomsten beëindigd, waardoor de loonsom met 10% is verminderd.

Op basis van de omzetdaling zou je een subsidie verwachten van 20% van 90% =18% van de werkelijke loonsom over maart-mei 2020.

In werkelijkheid wordt de subsidie echter 13% van de werkelijke loonsom over maart-mei 2020.

Dit wordt veroorzaakt doordat de daling van de lonen niet wordt gecorrigeerd voor de 20% omzetverlies, maar in zijn geheel wordt meegenomen als aftrekpost.

Daalt de loonsom in maart-mei 2020 met 20% en is de omzetdaling ook 20%, dan is de NOW-subsidie € 0,0.

Gratis rekentool

Experts in Flex heeft een tool ontwikkeld, waarmee u de NOW-subsidie kunt berekenen. Als u een e-mail stuurt naar info@expertsinflex.nl krijgt u de tool gratis toegestuurd.