Inloopschaal Bouw toch wel voor uitzendkrachten

De cao Bouw en Infra die eerder dit jaar is afgesloten heeft nogal wat losgemaakt. Uitzendbureaus werden daardoor enorm beperkt in hun mogelijkheden, omdat er geen BBL-leerlingen meer mochten worden uitgezonden en ook de inloopschaal niet meer zou gelden voor uitzendkrachten. Zou, want de situatie is intussen alweer gewijzigd. 
Lees het hele artikel