Medezeggenschap

Medezeggenschap is officieel geregeld via wetgeving. Maar de kern van de medezeggenschap is de wil van de bestuurder en de wil van medewerkers om constructief overleg te voeren. Als de wederzijdse wil en respect aanwezig is, zal de inhoudelijke participatie van medewerkers tot stand kunnen komen. De vraag is dus hoe u die samenspraak en samenwerking optimaal kunt inrichten en benutten.

Hoe kunt u als ondernemingsraad de bestuurder bewegen u serieus te nemen en hoe kunt u als bestuurder de leden van de ondernemingsraad motiveren, om constructief en strategisch te participeren?

Het gaat niet alleen om het concreet “uitvoeren van de wettelijke kaders”, maar om optimale communicatie en samenwerking binnen de medezeggenschap. Op basis van deze uitgangspunten heeft Bert Visser een cursus ontwikkeld, waarbij de kernelementen van de medezeggenschap worden besproken.
De cursus “het fundament van medezeggenschap” wordt op twee manieren aangeboden:

Optie 1:
Er wordt in onderling overleg een incompany programma van één dag samengesteld voor alle leden van de OR. Naast de uitgangspunten van medezeggenschap wordt aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking in de OR. Hiervoor maken we gebruik van de Belbin teamrollen. De combinatie van hóe om te gaan met het wettelijke kader en (meer) inzicht in ieders drijfveren en vaardigheden, zorg voor een optimale communicatie en samenwerking binnen de OR.

Ongeacht de grootte van de groep is de prijs voor deze cursus EUR 295,- p.p. excl. btw, inclusief een officiële Belbin test met een uitgebreid individueel rapport en een teamrapport. Voorafgaand vindt er een kennismakingsgesprek plaats, waarin wordt besproken welk(e) onderwerp(en) het uitgangspunt vormen voor de cursusdag.

Als vervolg op “het fundament van medezeggenschap”, kan in losse modules of in een integraal traject het speelveld van de medezeggenschap en hoe om te gaan met het advies- en instemmingsrecht verder uitgediept worden.
Meer weten? Neem contact met ons op.

Optie 2:
De cursus “het fundament van medezeggenschap” is individueel via internet aan te schaffen en te volgen in eigen tijd en in eigen tempo. De kosten hiervan bedragen € 90,- excl. btw.

Daarnaast is het ook mogelijk om apart een Belbin test te doen. Het verheldert uw vaardigheden als het gaat om samenwerking in een team en maakt helder waar uw kracht ligt. De Belbin test kost € 60,- excl. btw.
Op www.belbin.nl kun je deze officiële gevalideerde test maken.
U kunt ook contact opnemen met bert.visser@expertsinflex.nl.nl voor informatie.

Naast “het fundament van medezeggenschap” zijn er ook e-cursussen “de OR en het adviesrecht” en “de OR en het instemmingsrecht” .