Sectorverloning

De maatregelen van voormalig minister Asscher en de huidige minister Koolmees (beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben er voor gezorgd dat sectorverlonen voor uitzendbureaus en payrollbedrijven aan banden is gelegd.

Bestaande sectoraansluitingen mogen voorlopig (waarschijnlijk begin 2020) blijven bestaan, maar nieuwe aanvragen of het doorvoeren van wijzigingen is niet meer mogelijk.

Hierdoor lijkt het alsof de bureaus die beschikken over vaksectoren nergens op hoeven te letten maar niets is minder waar. Er zijn nogal wat situaties waarin de huidige vaksectoren, soms met terugwerkende kracht, zullen worden omgezet naar sector 52, met alle financiële gevolgen van dien.

Als de loonsommen niet aan de eisen voldoen, of wanneer u bijv. een activa / passiva overname wilt doen, dan heeft dat grote gevolgen en ligt een herindeling van bestaande vaksectoraansluitingen naar sector 52 op de loer.

Experts in Flex kan u adviseren en ondersteunen om dit soort zaken te voorkomen.