Succesvol samenwerken

Dit programma neemt twee dagdelen in beslag. De deelnemers krijgen huiswerk als voorbereiding te verrichten.

Ieder zal op internet een Belbin test maken. Op basis van de zelfperceptie en de input van observatoren (360 graden feedback) worden in dit programma de eigen vaardigheden inzichtelijk gemaakt. Tevens krijgt het team een teamrapport waarin is opgenomen wie welke taken het beste op zich kan nemen.

In de cursus ontvangen de deelnemers
• Een grondige kennismaking met het Teamrolmodel van Belbin
• Een degelijke analyse van je eigen voorkeursrollen
• Onderhoudende oefeningen in het herkennen van de Teamrollen van anderen
• Het Belbin Magazine
• Overzichten van de teamrollen

Het ochtendprogramma
• Welke waarden leven er in de groep
Aan de hand van een casus gaat de groep aan de slag om een situatie te beoordelen. Daarbij zijn eigen denkbeelden en waarden en normen bepalend voor de individuele beoordeling. Omdat men vervolgens gezamenlijk tot één definitieve beoordelingslijst lijst moet komen, op basis van consensus.

• Het Teamrol Model
De Belbin methode wordt uitgelegd en de teamrollen toegelicht. Zowel de kernkwaliteiten als de aanvaardbare zwakheden worden benoemd

• Teamrolspel
Om teamrollen makkelijker te leren herkennen doen we een teamrolspel. In subgroepen gaat een soort puzzel opgelost worden. Daar ontstaat vaak een stukje competitie. Welke groep is het eerste klaar?

• Met elkaar in gesprek
De individuele rapporten worden uitgedeeld en toegelicht aan de groep. Er wordt een overzicht getoond van de teamrollen in het team en een teamrapport maakt duidelijk welke teamaspecten je aan ieder teamlid moet toevertrouwen. Het is een ongedwongen manier om elkaar helder te maken welke vaardigheden het team bezit, maar ook wordt aangegeven waar “aanvaardbare zwakheden” in het team zit. Bewustwording van de teamdynamiek is de start van verbetering.

Het middagprogramma
• Samen een huis bouwen
Een eenvoudig lijkende samenwerkingsopdracht. De opdracht is alleen uit te voeren als ieder bereid is tot samenwerken. Samenwerken is alleen mogelijk als men actief luistert, goed overlegt goed communiceert en duidelijke afspraken maakt. De beschikbare informatie over de inhoud van de opdracht kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden en hierover moet onderling overeenstemming bereikt worden. De uitkomst wordt geëvalueerd en gekoppeld aan de teamsamenstelling.

• Evaluatie en afsluiting

Wilt u een boeiende, leerzame en vooral ook leuke teamactiviteit ondernemen, voor een groep vanaf 9 personen, dan is “Succesvol samenwerken” uitermate interessant.