Teamrol management

Het begrip “teamrol” is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin.
Hij onderzocht twee decennia lang de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het goed en bevredigend samenwerken van teams.

Belbin’s research leidde tot Teamrol Management. Het is een heel praktisch model, dat inzicht verschaft in de manier waarop teams werken, hoe effectiviteit en efficiëntie vergroot kunnen worden en welke meerwaarde elk individu binnen het team heeft of in ieder geval zou kunnen krijgen.

In bijna elke organisatie werken mensen met elkaar samen in groepen, afdelingen of teams. Als deze samenwerking positief verloopt, willen mensen van elkaar leren en maken ze gebruik van elkaars kwaliteiten. Helaas is dat lang niet altijd het geval en gaat er veel energie verloren met het het feit dat anderen niet begrijpen wat ik bedoel.

Hoe komt het toch dat veel mensen die samen werken, niet samenwerken?
En waarom zijn teams vaak geen hechte groep?

Het Teamrol Management model geeft inzicht in de verschillende karakters die binnen een team aanwezig zijn en welke bijdrage elke teamrol kan leveren aan het succes van het team.

Het model maakt duidelijk waar de oorzaken liggen van een niet optimaal functionerend team, en geeft de handvatten en inzichten die nodig zijn om te zorgen dat teams op een constructieve en positieve manier met elkaar kunnen gaan samenwerken en ongekend goede resultaten boeken.

Kwaliteitswaarborg:

Bert Visser en Henk Geurtsen zijn geaccrediteerde Teamrol Management-trainers en werken samen met andere geaccrediteerde trainers.