Wie zijn wij

Prologis 2013linkedin

Henk Geurtsen werkt sinds 1976 voor het grootste deel van zijn carrière binnen de flexbranche. In 1987 heeft Henk zich zelfstandig gevestigd.

Henk is gespecialiseerd in wet- en regelgeving binnen de flexbranche, cao’s, pensioenen, ET-regeling, kostprijscalculaties, verzorgen van due diligence onderzoeken en begeleiden van SNCU-controles op naleving Cao’s/StiPP. Henk is zowel werkzaam binnen het MKB als voor grote organisaties.

Als manager heeft Henk veel te maken gehad met niet soepel lopende communicatie en onderlinge samenwerking binnen de meest uiteenlopende organisaties. Vanuit zijn passie voor mensen en hun manier van samenwerken is bij Henk het idee ontstaan om een planmatige aanpak te ontwikkelen voor de al jarenlange problematiek dat ruim 70% van de verandertrajecten binnen organisaties niet het gewenste doel behaalt en dus als feitelijk mislukt moet worden beschouwd. Het concept “Op zoek naar Goud”  geeft antwoord op de oorzaken van het mislukken en zorgt voor een aanpak waardoor elke organisatie tot de succesvolle 30% kan gaan behoren.

bertrvisserlinkedin

Bert Visser heeft al vanaf 1980 te maken met problematieken rondom de onderlinge samenwerking en communicatie. In eerste instantie richtte Bert zich met name op het onderwijs en de zorgsector. Vanaf 2003 heeft Bert zich als zelfstandig adviseur gevestigd en is zich later ook gaan toeleggen op de flexbranche.

Aangetrokken tot het Belbin Teamrol Management model heeft hij zich hierin steeds verder verdiept en als “master in Belbin” gebruikt hij het Belbin model als startpunt voor de verbetering van de samenwerking en communicatie binnen en tussen groepen. In workshops en cursussen maakt hij de talenten in een team inzichtelijk en gebruikt deze bewustwording om de gegroeide manier van werken binnen een team en de onderlinge communicatie te verklaren. Daarnaast verzorgt Bert diverse cursussen en begeleidingstrajecten specifiek voor het medezeggenschapsproces, zowel voor ondernemingsraden, managementteams als bestuurders.

Binnen de flexbranche zet Bert behalve het trainen van het medezeggenschapsproces, zijn kennis in voor de teamontwikkeling en het verbeteren van de samenwerking en sinds 2010 ook als instrument voor het selecteren van de juiste flexkracht, zodat de perfecte match gemaakt kan worden.

chrislinkedin

Chris van der Laan heeft de flexbranche als een rode draad door zijn carrière. In 2011 is Chris begonnen als intercedent waarna hij diverse functies heeft bekleed, zowel binnen de flexbranche als aan de kant van de inleners.

Sinds 2016 richt Chris zich als zelfstandig adviseur op de niche van HR control. Vanuit een centrale positie binnen de driehoek HR, Salarisadministratie en Finance, toetst hij de interne processen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Hij implementeert vervolgens simpele en duidelijke werkprocessen, die zowel direct als indirect blijvende waarde toevoegen aan de organisatie. Hij verzorgt onder andere de implementatie van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein, controleert de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas en geeft gevraagd en ongevraagd advies wanneer hij bedreigingen en/of kansen ziet voor zijn opdrachtgevers.

Binnen de flexbranche ziet Chris zijn werk in een dubbelrol. Wanneer de hiaten tussen de interne afdelingen zijn weggenomen en men elkaars werk begrijpt, kunnen deze processen worden doorgevoerd naar opdrachtgevers vanuit de adviserende rol die de flexbranche heeft. Chris zet altijd in op een langdurige relatie als adviseur voor zijn opdrachtgevers.

Martijn Remmelzwaallinkedin

Martijn Remmelzwaal heeft zijn gehele carrière vanaf 1998 binnen de flexbranche gewerkt in diverse functies.  Als laatste vanaf 2008 als Director of SSC Operations en Facility Services van een top 5 speler op de Nederlandse uitzendmarkt. Sinds 2017 is Martijn als zelfstandig consultant / interim- / projectmanager actief.

Martijn heeft een juridisch economische achtergrond en heeft in zijn loopbaan altijd een grote inbreng gehad bij digitalisering en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Hij heeft een sterke IT affiniteit, met kennis van alle onderdelen van het uitzendproces. Wet- en regelgeving, (kost)prijsstrategie, lean optimalisatie van complexe administratieve processen, kwaliteitsmanagement, vraagstukken over centralisatie / decentralisatie van werkzaamheden, met als doel om een optimaal resultaat, productiviteit en kwaliteit te realiseren zijn sleutelwoorden in zijn aanpak.

Martijn heeft leiding gegeven aan grotere herinrichtingsvraagstukken. Herziening en waardering van functies, organisatiestructuren, boventalligheidstrajecten, gesprekken met OR inzake hun advies of instemming. Maar ook cultuurverandering, persoonlijke en team effectiviteit. Kortom: een interim- / project-/ changemanager met een “no-nonse voeten in de klei” mentaliteit.

Pauline van Gasselt is in 2000 haar carrière in de flexbranche begonnen. Na 3 jaar is ze haar eigen uitzendbureau en payrollbedrijf gestart. In een periode van 5 jaar heeft zij deze bedrijven succesvol opgebouwd en verkocht. In de jaren daarna is zij zich als interim-manager gaan specialiseren in het adviseren van flexbedrijven die in de scale-up fase zitten. Bij het maken van strategische plannen overziet zij alle facetten die van belang zijn en koppelt deze op een juiste wijze aan elkaar. De volgende stap waar zij de leidende rol in neemt, is het implementeren van operationele processen die door het team gedragen worden. Door haar gedreven kennis van wet- en regelgeving is zij een sparringpartner die je in korte tijd een goed inzicht kan geven in verschillende vraagstukken, om vervolgens welbewuste keuzes te kunnen maken.

Pauline heeft verschillende projecten geleid: cultuurverandering na fusie, nulmetingen, procedures schrijven en implementeren, vormgeven aan arbeidsvoorwaarden, herinrichting van organisaties met betrekking tot nieuwe wetgeving, algemene HR-vraagstukken. Ze staat naast je, kijkt samen naar de organisatie en adviseert vanuit kennis en ervaring.

Logo Linkedin50%
linkedin

Bezoek ons ook op LinkedIn