Analyse premies Werkhervattingskas 2023

De premies Whk voor 2023 zijn vastgesteld, die een van de belangrijke bouwstenen vormen van de kostprijs van uitzendkrachten. Naast de feitelijke premie is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat de ontwikkelingen zijn van de Whk-premie in de diverse sectoren, want dit geeft informatie over hoe de kostprijs van uitzendkrachten zich ontwikkelt ten opzichte van de kosten van eigen medewerkers bij inleners.

Henk Geurtsen heeft een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in 2023 ten opzichte van 2022:

De ontwikkeling van de Whk-premie in de diverse sectoren is als volgt:

Stijging t.o.v. 202222
Daling t.o.v. 202240
Gelijkblijvende premie5

Uitzendbureaus

De Whk-premie sector 52 daalt in 2023 met 0,89% ten opzichte van 2022. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2023 gunstiger dan sector 520
Premieontwikkeling 2023 ongunstiger dan sector 5266
Premieontwikkeling 2023 gelijk aan sector 520

Dit betekent dat de Whk-premie in sector 52 de allergrootste daling kent van alle sectoren in Nederland. In 2022 was dat precies andersom, toen kende sector 52 de grootste stijging ten opzichte van alle andere sectoren.

Gemiddeld over alle sectoren daalt de Whk premie in 2023 van 1,6% naar 1,58%. Dit betekent dat de premie voor sector 52 zich met een daling van 0,89% in 2023 gunstig ontwikkelt ten opzichte van de overige sectoren.

Ook goed nieuws voor de uitzendbureaus met een hoog ziekteverzuim: de maximale premie voor de ZW-flex daalt van 10,39% naar 8,27%, dus maar liefst ruim 2 procentpunten. Dit is belangrijk bij de keuze tussen eigenrisicodragerschap voor de ZW, of het publieke bestel (dus via het UWV). Bij vragen over dit onderwerp of het laten controleren van de beschikking Whk 2023 of de uitgangspunten van het UWV wel correct zijn, kan Henk Geurtsen adviseren.

De verdere ontwikkeling van de kostprijs is nu nog niet bekend. Zoals elk jaar, zal Henk Geurtsen dit tijdens het fleXevent op 29 november a.s. uitgebreid bespreken (https://expertsinflex.nl/evenementen/)

Payrollbedrijven

De Whk-premie sector 45 daalt in 2023 met 0,07% ten opzichte van 2022. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2023 gunstiger dan sector 4519
Premieontwikkeling 2023 ongunstiger dan sector 4546
Premieontwikkeling 2023 gelijk aan sector 451

Voor de payrollbedrijven ontwikkelt de Whk-premie zich in 2023 als “behoorlijk goed” ten opzichte van de meeste andere sectoren.

De totale analyse is gratis te downloaden op de website van Experts in Flex: (https://expertsinflex.nl/downloads/)

Dit artikel verscheen ook op de website van Flexmarkt