8 vragen over….detachering

In het Flexmarkt magazine behandelen wij altijd een aantal vragen over een onderwerp in de flexbranche.

 1. Wij sluiten gewone arbeidscontracten af, wat moeten wij met de ABU-cao?
  Elke organisatie die werknemers beschikbaar stelt, die onder leiding en toezicht van die derde werken, valt onder de werkingssfeer van de ABU-cao. Dus moet die cao worden toegepast, in ieder geval in de periodes dat de ABU-cao algemeen verbindend is verklaard.
 2. Zijn daar uitzonderingen op?
  Ja. Uiteraard als de detacheringsorganisatie lid is van de NBBU, is de NBBU-cao (met gelijke inhoud als de ABU-cao) van toepassing. Veel belangrijker is het om te weten dat als er andere activiteiten dan detacheren of uitzenden worden gedaan vanuit een rechtspersoon, het van belang is voor hoeveel procent er sprake is van detacheren of uitzenden. Is de loonsom van detacheren + uitzenden minder dan 50 procent van de totale loonsom? Dan is de ABU-cao niet van toepassing.
 3. We hebben een goede eigen pensioenregeling, dat mag toch wel?
  Er is verplicht sprake van aansluiting bij de StiPP. Vervolgens kan er bij de StiPP dispensatie worden aangevraagd. De StiPP beoordeelt of de eigen pensioenregeling aan de eisen voldoet om dispensatie te kunnen verlenen. Zonder die dispensatie is er een verplichte afdracht aan de StiPP.
 4. Wij detacheren ook bij bouwbedrijven. Heeft dat bijzondere gevolgen?
  Zeker. Er zijn voor de inlenersbeloning uitgebreidere zaken waarmee rekening gehouden moet worden. En verder is in nogal wat situaties het (dure) bouw-pensioen verplicht van toepassing.
 5. We detacheren in diverse branches, moeten we dan met verschillende cao’s rekening houden?
  Ja. Uitgangspunt is het moeten toepassen van de ABU-cao. Voor de inlenersbeloning moet worden gekeken naar de cao van de opdrachtgever. Of, wanneer er geen sprake is van een cao, naar het loongebouw van de opdrachtgever.
 6. We begeleiden onze gedetacheerde medewerkers op allerlei manieren met ons eigen team. Vallen we dan toch onder de ABU-cao?
  Het gaat er uiteindelijk om onder wiens feitelijke leiding en toezicht de medewerker werkzaam is. Werkt iemand bij het bedrijf van de opdrachtgever, dan zal er bijna altijd sprake zijn van leiding en toezicht door de opdrachtgever, of er moet heel duidelijk sprake zijn van contracting.
 7. Kunnen we overeenkomen met de opdrachtgever dat de leiding en toezicht bij ons ligt?
  Dit leidt in zijn algemeenheid tot gekunstelde constructies die niet door de beugel kunnen.
 8. We werken met vaste maandsalarissen en onze medewerkers krijgen daarnaast een behoorlijke bonusregeling. Is dat niet voldoende?
  Per opdracht zal bepaald moeten worden of het vaste maandsalaris voldoende is ten opzichte van de loonschalen die bij die opdrachtgever van toepassing zijn. Daarnaast gelden ook de andere elementen van de inlenersbeloning. Zelfs als er een riante bonusregeling is, kan het op diverse onderdelen fout gaan. Bijvoorbeeld bij de regeling voor arbeidsduurverkorting en de vakantiebijslag.