Analyse premies Werkhervattingskas 2024

De premies Whk voor 2024 zijn vastgesteld, die een van de belangrijke bouwstenen vormen van de kostprijs van uitzendkrachten. Henk Geurtsen (Experts in Flex) heeft een analyse gemaakt van veranderingen voor het komende jaar.

Naast de feitelijke premie is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat de ontwikkelingen zijn van de Whk-premie in de diverse sectoren, want dit geeft informatie over hoe de kostprijs van uitzendkrachten zich ontwikkelt ten opzichte van de kosten van eigen medewerkers bij inleners.

De ontwikkeling van de Whk-premie in de diverse sectoren is als volgt:

Stijging t.o.v. 20235
Daling t.o.v. 202361
Gelijkblijvende premie1

Uitzendbureaus

De Whk-premie sector 52 daalt in 2024 met 0,58% ten opzichte van 2023. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2024 gunstiger dan sector 522
Premieontwikkeling 2024 ongunstiger dan sector 5264
Premieontwikkeling 2024 gelijk aan sector 520

Dit betekent dat de Whk-premie in sector 52 op twee na de allergrootste daling kent van alle sectoren in Nederland. In 2023 was dat beeld vergelijkbaar, toen kende sector 52 de allergrootste daling ten opzichte van alle andere sectoren.

Gemiddeld over alle sectoren daalt de Whk premie in 2024 van 1,58% naar 1,4%. Dit betekent dat de premie voor sector 52 zich met een daling van 0,58% in 2024 opnieuw gunstig ontwikkelt ten opzichte van de overige sectoren.

De ZW-flex premie in sector 52 daalt weliswaar met 0,6% (van 4,73% naar 4,13%), maar daarbij moet wel aangetekend worden dat er meer ZW-betalingen voor rekening van de uitzendorganisaties komen door de cao-wijziging per 1 juli 2023, waarbij door ziekte van een uitzendkracht met uitzendbeding het dienstverband niet meer automatisch wordt beëindigd. Het UWV schrijft hierover in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024 het volgende: “Deze cao voor uitzendkrachten loopt tot 1 januari 2024. We gaan ervan uit dat het niet meer kunnen inroepen van het uitzendbeding bij ziekte ook na 1 januari 2024 van toepassing blijft.”

Wat de nota niet vermeld is met welk procentuele effect het UWV rekening heeft gehouden in de ZW-premie voor 2024 ten aanzien van dit effect.

Ook net als vorig jaar goed nieuws voor de uitzendbureaus met een hoog ziekteverzuim: de maximale premie voor de ZW-flex daalt van 8,27% naar 7,22%, dus ruim 1 procentpunt. Dit is belangrijk bij de keuze tussen eigenrisicodragerschap voor de ZW, of het publieke bestel (dus via het UWV). Bij vragen over dit onderwerp of het laten controleren van de beschikking Whk 2024 of de uitgangspunten van het UWV wel correct zijn, kan Experts in Flex adviseren.

Payrollbedrijven

De Whk-premie sector 45 daalt in 2024 met 0,17% ten opzichte van 2023. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2024 gunstiger dan sector 4524
Premieontwikkeling 2024 ongunstiger dan sector 4540
Premieontwikkeling 2024 gelijk aan sector 452

Voor de payrollbedrijven ontwikkelt de Whk-premie zich in 2024 als “behoorlijk goed” ten opzichte van de meeste andere sectoren.

De totale analyse is gratis te downloaden op de website van Experts in Flex.

Ontwikkelingen kostprijs 2024

De verdere ontwikkeling van de kostprijs is nu nog niet bekend. Henk Geurtsen zal dit tijdens het FlexFuture-event op 16 november a.s. uitgebreid bespreken. Informatie en aanmelden voor dit event kan op https://flexfuture.nl/