Correcties StiPP zonder boete

Als er tijdens een controle op de juiste afdracht aan de StiPP fouten worden geconstateerd, dan kan de uitzendonderneming naast een aanvullende premienota een factuur tegemoetzien met een boete van 20% over de te weinig afgedragen premie. Daar komt nu gedeeltelijk verandering in.

In een eerder artikel wat is gepubliceerd in Flexmarkt heb ik de ontwikkelingen in 2023 beschreven. Daar komt net voor de jaarwisseling dus nog een aanvulling op. En dit is een aanvulling waarbij de StiPP zich van haar goede kant laat zien.

Terugvalregeling

Een van de belangrijkste aspecten waarop de StiPP volop aan het controleren is en voorlopig blijft, is of de uitzendkracht na een onderbreking van het dienstverband terugkeert in de juiste regeling. Dit is een foutgevoelige situatie en helemaal als in de onderbrekingsperiode de uitzendkracht werkzaam is geweest via een andere uitzendorganisatie.

Doordat de StiPP de aangiftes van alle aangesloten werkgevers vergelijkt met uw aangiftes, kan relatief eenvoudig worden vastgesteld of er potentieel fouten zijn gemaakt:

1. De werknemer wordt onterecht als “nieuweling” in de flexbranche aangemerkt, terwijl er al eerder (meestal door een andere uitzendorganisatie) aangiftes Basisregeling of Plusregeling zijn gedaan.

2. De werknemer had bij terugkeer recht op de Plusregeling, maar is aangemeld voor de Basisregeling.

 Als dit soort (waarschijnlijke) fouten worden geconstateerd, dan wordt de werkgever hierover geïnformeerd door de StiPP en in de gelegenheid gesteld om correctieaangiftes te doen.

Geen boete

Als er correctieaangiftes worden gedaan, dan volgt er uiteraard een aanvullende premienota. Het goede nieuws is dat er géén extra factuur volgt voor de gebruikelijke 20% boete!

SNCU-controle

Komt de uitzendorganisatie niet in actie en worden er geen correctieaangiftes gedaan, dan zal bij een latere controle door de SNCU op de juiste afdracht aan de StiPP er naast de aanvullende premienota wél een boete worden opgelegd en er wordt dan ook een vast bedrag van € 1.600,- aan controlekosten in rekening gebracht.

Tijdens zo’n controle wordt er niet alleen naar het arbeids- en pensioenverleden gekeken, maar bijvoorbeeld ook of de opgegeven pensioengrondslag juist is.

Reageren op constateringen StiPP

Uiteraard is het van belang dat als de StiPP melding maakt van (waarschijnlijke) fouten om dan in actie te komen. Deze signalen negeren zou dom zijn, want het is voorspelbaar dat de StiPP dan opdracht gaat geven aan de SNCU om even te komen buurten, met alle extra kosten van dien.