Eigenrisicodrager worden, is dat verstandig?

Is het verstandiger om als werkgever het risico van de ZW-flex en de WGA onder te brengen bij het UWV, of om eigenrisicodrager te worden? Volgens Henk Geurtsen van Experts in Flex hangt dat af van diverse factoren. Hij licht dat toe in deze expertblog.

In de kostprijs zijn eigenlijk maar twee elementen waar je als werkgever invloed op hebt, en dat zijn de premie ZW-flex en de premie WGA. De overige bouwstenen komen voort uit wettelijke en cao-bepalingen. 

Het is daarom van groot belang om erover na te denken of het verstandiger is om het risico van de ZW-flex en de WGA onder te brengen bij het UWV, of om eigenrisicodrager te worden voor de ZW-flex of ook voor de WGA.

Weloverwogen keuzes maken

Er is geen standaard antwoord te geven op de vraag wat de beste keuze is. Dat hangt van diverse factoren af. Die keuze kun je alleen maar goed maken als je weet waar je rekening mee moet houden.

Herverzekeren of niet?

Als de keuze valt op eigenrisicodragerschap, dan is vervolgens ook nog de vraag of het verstandig is om hiervoor een private verzekering af te sluiten, of om dit risico zelf te dragen.

ZW-flex en WGA

De ZW-flex dekt het ziekterisico van de eerste twee jaar. Daarvan zal in veel gevallen een (klein) deel van de ziekteperiode tijdens het dienstverband vallen. Die kosten komen daardoor per definitie voor de werkgever. Gaat de medewerker ziek uit dienst, dan komt de resterende tijd van de twee jaar ziekte voor rekening van de ZW-flex. Is de werknemer na die twee jaar nog arbeidsongeschikt, dan komt de uitkering voor de 10 (!) jaar daarna bijna altijd ten laste van de WGA.

Die termijn van 10 jaar is zo lang, dat ik er in veel gevallen geen voorstander van ben om eigenrisicodrager voor de WGA te worden, zeker niet als “ERD-nieuwkomeling”. Kijk vooral in eerste instantie naar de keuze van eigenrisicodragerschap voor de ZW-flex.

Bezint eer ge begint

Wat de keuze ook wordt, het is van groot belang om die weloverwogen te nemen. Ook de keuze om juist géén eigenrisicodrager te worden, moet een bewuste keuze zijn.

Om die reden geef ik vanuit Experts in Flex op 6 februari 2024 een online workshop “Eigenrisicodragen: ja of nee?” 

Ga voor informatie en aanmelden naar flexfuture.nl