Nieuwe uitzend-cao; wat zijn de gevolgen bij ziekte

Het op 20 december 2022 gesloten akkoord is misschien wel een record te noemen: 12 dagen voor de ingangsdatum is er een nieuw cao-akkoord gesloten. Henk Geurtsen (Experts in Flex) geeft toelichting op de nieuwe afspraken bij ziekte.

Ziek uit dienst

Sinds jaar en dag is het al zo dat bij een overeenkomst met uitzendbeding het dienstverband van rechtswege wordt beëindigd als de uitzendkracht ziek wordt. 17 maart 2023 wás een belangrijke datum, want dan doet de Hoge Raad uitspraak of dit zo mag blijven. Door dit cao-akkoord is 17 maart 2023 geen spannende datum meer, want in de uitzend-cao wordt per 1 juli 2023 opgenomen dat ziekte niet leidt tot het beëindigen van de uitzendovereenkomst.

Ontsnappingsroute

De uitspraak van de Hoge Raad zou tot gevolg kunnen hebben dat er een levendig gebruik gemaakt zal gaan worden van de optie om aan inleners te vragen de uitzendkracht niet langer in te willen lenen op het moment van ziekte, omdat het dienstverband dan alsnog per direct wordt beëindigd. Hierin wordt voorzien in de nieuwe uitzend-cao: dit is niet toegestaan!

Overeenkomst bepaalde tijd

Als in de uitzendovereenkomst met uitzendbeding is opgenomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, eventueel met stilzwijgende verlenging, dan wordt het dienstverband beëindigd bij het bereiken van die datum, ook als de uitzendkracht op dat moment ziek is.

Aanvulling op uitkering ziektewet

Nu is het nog zo dat alleen bij overeenkomsten met uitzendbeding na beëindiging van het dienstverband de uitzendkracht gedurende de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid een aanvulling tot 90% respectievelijk 80% ontvangt op de ziektewetuitkering. Vanaf 1 juli 2023 hebben ook de uitzendkrachten met een overeenkomst zonder uitzendbeding recht op deze aanvulling als de uitzendovereenkomst wordt beëindigd.

Effecten wel of geen einde dienstverband

De tendens is al verschillende jaren zo dat het hebben van een laag ziekteverzuim een steeds belangrijker onderscheid geeft in de kostprijsfactor. Met deze nieuwe afspraken gaat het investeren in een zo laag mogelijk ziekteverzuim nóg meer lonen.

Omdat bij overeenkomsten zonder uitzendbeding er na het einde van het dienstverband ook recht op een aanvulling gaat ontstaan lijkt het misschien alsof het niet meer uitmaakt of een uitzendkracht ziek is terwijl het dienstverband voortduurt of dat er sprake is van ziek uit dienst. Dat is niet zo, want bij een dienstverband loopt de opbouw van de vakantiedagen door en ook de transitievergoeding.

Kostprijs 2023

Deze wijzigingen in de nieuwe uitzend-cao hebben uiteraard gevolgen voor de kostprijs per 1 juli 2023. In welke mate dit effect heeft hangt sterk af van de hoogte van het ziekteverzuim. Het complexe bij kosten van ziekte is dat het niet simpelweg het invoeren van een ander percentage voor de werkgeverslasten is, maar dat er door elke uitzendorganisatie ingeschat en gerekend moet worden wat de effecten zijn.

Eigenrisicodragerschap ziektewet

Door de komende wijzigingen is het verstandig om de keuze voor wel of niet een eigenrisicodragerschap voor de ZW te herbeoordelen. Daarin is het ook van belang om een heroverweging te maken tussen overeenkomsten met- en zonder uitzendbeding. Wij kunnen ondersteunen met deze beoordeling, de kostprijseffecten en het maken van de juiste keuzes ten aanzien van soorten van overeenkomsten en het eigenrisicodragerschap.

Zoals gebruikelijk is in de flexbranche, hoeven we ons ook in 2023 niet te vervelen. Ik wens jullie prettige Kerstdagen en een heel mooi 2023.

Dit artikel verscheen ook op de website van Flexmarkt