Fase A/1-2 overslaan. Mag dat en waarom zou je dat doen?

Mede door de komende wijzigingen in de uitzend-cao per 1 juli a.s. komt regelmatig de vraag naar voren of het toegestaan is om fase A/1-2 over te slaan. Henk Geurtsen (Experts in Flex) licht dit toe in dit artikel in Flexmarkt.

De feiten

In de uitzend-cao staat in artikel 10:

  • De uitzendkracht is werkzaam in fase A/1-2 zolang deze nog niet in meer dan 52 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.
  • De uitzendkracht is werkzaam in fase B/3 zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase A/1-2 wordt voortgezet, of binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase A/1-2 een nieuwe uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan.

Op grond van die bepaling kun je concluderen dat fase A/1-2 niet overgeslagen mag worden, maar…

De uitzend-cao is een minimum-cao, dus je mag positief afwijken. Dan doet zich dus de vraag voor of het overslaan van fase A/1-2 een positieve afwijking is voor de medewerker.

De gevolgen

Als er direct wordt gestart in fase B/3 dan kun je stellen dat de medewerker meer rechtszekerheid heeft, maar is dat ook zo? Als in fase A/1-2 een overeenkomst wordt gesloten zonder uitzendbeding en zonder uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting, lijkt er weinig of geen verschil te zitten met een overeenkomst in fase B/3. Positief verschil voor de medewerker blijft wel dat er sneller een fase C/4 situatie bereikt wordt, dus kun je zeggen dat er een positief verschil in de rechtszekerheid is. Een negatief verschil op dit specifieke punt is er niet, dus het lijkt mogelijk te zijn om fase A/1-2 over te slaan.

Andere gevolgen

  • Het loon telt niet mee in de grondslag van de 1,02% “scholing”;
  • Geen afdracht SFU.

Dat zijn financiële voordelen voor de werkgever, zonder dat dit direct als nadeel aan een individuele medewerker toegewezen zal kunnen worden, so far so good.

Aanvulling bij ziekte

Vanaf 1 juli a.s. krijgt een medewerker in fase A/1-2 zonder uitzendbeding recht op een aanvulling op de ZW-uitkering als de medewerker ziek uit dienst gaat. Fase B/3 kent die aanvulling niet. Dit betekent dat het voor de werkgever potentieel aantrekkelijk kan zijn om fase A/1-2 over te slaan en daarmee dit financiële risico te omzeilen.

Het is maar de vraag of een rechter hierin zal meegaan als door het overslaan van fase A/1-2 een medewerker geen aanvulling op de ZW-uitkering krijgt, terwijl als deze persoon uit dienst was gegaan met een overeenkomst in fase A/1-2 er wél recht was geweest op een aanvulling.

Kostprijscalculatie

Ik ben in ieder geval van mening dat het onverstandig is om gedurende de eerste 52 weken in de kostprijscalculatie geen enkele voorziening op te nemen voor een aanvulling ZW bij ziek uit dienst, als fase A/1-2 wordt overgeslagen. Dan kun je in die gevallen dat een medewerker tijdens de eerste 52 weken ziek uit dienst gaat van een koude kermis thuiskomen, want rechters beslissen over het algemeen in het voordeel van de werknemer en het mag duidelijk zijn dat er in deze situatie wel degelijk sprake is van een negatieve afwijking ten opzichte van de uitzend-cao.

Dit artikel is ook gepubliceerd in Flexmarkt