SZW maakt uitglijder

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de beoordeling en de afhandeling van aanvragen die worden gedaan om een cao algemeen verbindend te laten verklaren (AVV). Een algemeen verbindend verklaarde cao moet door alle bedrijven in die sector worden toegepast. Je zou er van uit moeten kunnen gaan dat SZW nagaat of de afspraken die gemaakt zijn in een cao correct zijn. Lees het hele artikel