Tool voor berekening transitievergoeding

Het is lastig om de transitievergoeding juist te berekenen voor medewerkers die geen vast (maand)salaris hebben, zoals oproepkrachten, uitzendkrachten et cetera.

Nog ingewikkelder wordt het als het er meerdere contracten zijn met onderbrekingsperiodes. Experts in Flex heeft speciaal voor al die werkgevers die mensen in dienst hebben met wisselende inkomsten een tool ontwikkeld om de juiste transitievergoeding eenvoudig te kunnen vaststellen.

Henk Geurtsen, partner Experts in Flex: “Veel werkgevers in Nederland hebben te maken met medewerkers die geen vaste arbeidsomvang hebben, maar op wisselende uren werkzaam zijn. Maar ook bij parttime medewerkers met vaste uren die extra uren werken, of bijvoorbeeld als er sprake is van ploegentoeslagen, het zijn allemaal situaties waarbij het goed uitrekenen van de juiste transitievergoeding ingewikkeld is. Onze tool kan al die situaties aan.”

Factsheet SZW onvolledig
Het Ministerie van SZW heeft een uitgebreide factsheet van 12 pagina’s gepubliceerd over de transitievergoeding. Experts in Flex merkte dat deze niet volledig en onduidelijk is ten aanzien van juist de grote categorie medewerkers met wisselende arbeidspatronen. Geurtsen: “Zoals vaak het geval is met regelgeving en de toelichting daarop, wordt ervan uitgegaan dat medewerkers op de eerste dag van de maand in dienst treden en hele kalendermaanden in dienst zijn. De praktijk is uiteraard totaal anders. In de vele contacten met SZW over dit onderwerp zijn de onduidelijkheden opgelost.”

Extra complicaties bij berekening
Helemaal ingewikkeld is de regelgeving rondom de transitievergoeding als er sprake is van zogenoemde ‘voorverlenging’. Als het dienstverband bij een medewerker die geen vast maandsalaris heeft, langer dan één jaar heeft geduurd en er in het laatste jaar van het dienstverband sprake is van het gedurende een kalendermaand of meer niet werken vanwege verlof, ziekte of staking, dan moet de periode waarover de inkomsten worden berekend worden uitgebreid. In de praktijk zijn de meeste medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn, meer dan een kalendermaand afwezig. Als iemand 22 dagen verlof opneemt, dan is de kalendermaand al bereikt. Tel er nog een paar dagen ziekte bij op en de grens van de kalendermaand is al overschreden. Je moet dan op zoek naar een volle kalendermaand buiten dat laatste jaar van het dienstverband waarin geen dagen zitten waarbij niet is gewerkt vanwege verlof, ziekte of staking, om de voorverlenging correct toe te passen.

De tool van Experts in Flex houdt hier rekening mee en kan worden toegepast voor o.a.:
• De ‘gewone’ werknemer met een vaste arbeidsduur
• Wisselende uren (oproepkrachten, uitzendkrachten etc.)
• Meerdere contracten (wel of niet met onderbrekingsperiodes)
• Aanvullende ‘vaste’ loonbestanddelen
• Aanvullende variabele loonbestanddelen
• Voorverlenging als gevolg van dagen niet gewerkt wegens ziekte, verlof of staking als er geen sprake is van een vast (maand)salaris

De tool kan op deze pagina worden besteld

Dit bericht verscheen eerder op Flexnieuws