Uw privacy

Door ons verzamelde informatie
Experts in Flex kan gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Experts in Flex, en/of omdat u toestemming heeft gegeven voor het aan u toesturen van nieuwsbrieven.

Uitsluitend voor deze doelen leggen wij informatie vast. Deze informatie betreft in ieder geval uw:
– Voornaam
– Achternaam
– Geslacht
– Mailadres
– Telefoonnummmer
– Organisatie

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om contact met u te kunnen onderhouden als klant van Experts in Flex, en om u als ontvanger van onze nieuwsbrief te registeren.
Deze informatie van u, ook die via LinkedIn voor ons zichtbaar is, zal door ons als “vertrouwelijk” behandeld worden en zal niet worden gedeeld met derden.

Uw instemming
Dit privacy beleid is afgestemd op de wet- en regelgeving, zoals deze met ingang van 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie van kracht is. Als wij ons privacy-beleid zouden wijzigen, dan zullen we deze eventuele wijziging via een nieuwsbrief en op de website publiceren, zodat u altijd weet hoe wij met uw gegevens zullen omgaan. Mocht u verdere vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen.

Samenvattend
Wij verbinden ons tot zorgvuldig en verantwoord omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt, uitsluitend
– op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze
– met respect voor de individuele rechten op privacy.

Wij hechten waarde aan uw vertrouwen in ons!