Medezeggenschap binnen de flexbranche

De wet op de ondernemingsraden kent twee bepalingen die van toepassing zijn op de medezeggenschap in de flexbranche. De werknemers in de flexbranche worden aangemerkt als ‘in de onderneming werkzame personen’ van de werkgever, naast het feit dat werknemers in de flexbranche ook meetellen als ‘in de onderneming werkzame personen’ van de inlener, als ze daar langer dan twee jaar hebben gewerkt.
Lees het hele artikel